DEJAVNOSTI

Skupnost VSŠ je strokovno združenje višjih strokovnih šol na nacionalni ravni. Skupnost VSŠ je predvsem osredotočena na razvoj politike in projekte na področju višješolskega strokovnega izobraževanja in raziskav s poudarkom predvsem na aplikativnih in strokovnih segmentih. Prav tako organizira letne konference, tematske seminarje in posvete, ter druge dogodke za svoje članice. Skupnost VSŠ in njeni člani imajo več kot 15 let izkušenj s sodelovanjem in usklajevanjem nacionalnih in mednarodnih projektov.

Aktualno:

  1. KAKOVOST v višjih strokovnih šolah
  2. ERASMUS+ konzorcij za mobilnost
  3. ERASMUS ALUMNI KLUB
  4. ERASMUS+ projekti in mednarodno sodelovanje
  5. EURASHE