SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

Višje strokovne šole (VSŠ) odgovarjajo na izzive na trgu dela. S prilagojenimi študijskimi programi, katerih velik del predstavlja praktično izobraževanje, se VSŠ ponašajo z diplomanti, ki vstopajo na trg dela s praktičnimi znanji in izkušnjami.
Odziv VSŠ na potrebe in izzive na trgu dela ostajajo močna partnerstva med izobraževanjem, usposabljanjem in delom.

S ciljem ohraniti ter okrepiti to vez, so dolgoročni cilji Skupnosti VSŠ usmerjeni prav v:
1. dodatna krepitev sodelovanja z gospodarstvom,
2. razvoj sistemov vseživljenjskega izobraževanja,
3. vključenost v sistem razvoja malih in srednjih podjetij,
4. ureditev izvajanja prakse študentov v gospodarstvu (certificiranje mentorjev v podjetjih).

PROJEKTNE AKTIVNOSTI: 

PROCSEE


KARIERNI CENTRI