KAKOVOST

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ

Komisija za kakovost že več let uspešno deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Delovanje komisije je usmerjeno predvsem k vzpostavljanju in vzdrževanju sistema kakovosti v višjih strokovnih šolah s prizadevanjem za usposabljanje v zvezi s pripravo in izvajanjem tako notranjih kot zunanjih evalvacij, vrednotenjem rezultatov in sprejemanjem ustreznih odločitev za naprej. K zvišanju kakovosti pripomorejo predvsem posveti predsednikov komisij za kakovost, posveti ravnateljev in letna konferenca kakovosti v višjem strokovnem šolstvu. Od zaključka Projekta IMPLETUM komisija deluje v povezavi z NAKVIS-om. Kakovost je postala osrednji del višješolskega izobraževanja. Rezultati se vidijo predvsem v uspešnih zunanjih evalvacijah šol, ki so že bile vključene v zunanjo evalvacijo. Hkrati pa rezultati zunanjih evalvacij dajejo možnost uvajanja izboljšav.

Cilji Komisije na področju kakovosti:

  • spodbujanje sistema kakovosti na področju višješolskega izobraževanja,
  • izmenjava primerov dobrih praks s področja kakovosti,
  • priprava in izvedba dodatnega izobraževanja na področju kakovosti,
  • razvoj sistema poslovne odličnosti za višješolsko izobraževanje,
  • podpora razvoju sistema kakovosti v višjih šolah.

 

Šestčlansko Komisijo za kakovost Skupnosti VSŠ vodi mag. Gabrijela Kotnik. Ostali člani komisije so: dr. Branko Škafar, ga. Marija Sraka, dr. Anita Goltnik Urnaut, dr. Andreja Križman in mag. Tjaša Vidrih.

 

Objavljen je Razpis za prispevke za 7. konferenco ‘Kakovost v višjih strokovnih šolah’.

Objavljen je Razpis za Diplomo Skupnosti VSŠ za odličnost.

Objavljen je Razpis za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ.

 

SEZNAM-PREJEMNIKOV-PRIZNANJA-KAKOVOST

Recenzije učnih gradiv za višješolske programe

Zbornik-referatov-4.-konference-Kakovost-v-VSŠ

Zbornik referatov 5. konference Kakovost v VSŠ 2015

Zbornik referatov 6. konference Kakovost v VSŠ 2016