KARIERNI CENTRI

Karierni center je organizacijski del višje strokovne šole, ki s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbuja  karierno  orientacijo višješolskih študentov. Karierna  orientacija zajema svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in opravljanje praktičnega izobraževanja ter lažje vključevanje na trg dela.
Karierni centri s promocijo in ozaveščanjem delodajalcev o prednostih višjega strokovnega izobraževanja višješolskim diplomantom izboljšajo zaposlitvene možnosti. Opravljeno praktično izobraževanje je učinkovita prednost pri zaposlovanju.

 

VEČ O PROJEKTUAKTIVNOSTI PROJEKTAKAJ OD TEGA PRIDOBITE ŠTUDENTJE?DOKUMENTI IN POVEZAVE
VEČ O PROJEKTU
Standardi kakovosti višje strokovne šole spodbujajo, da okrepijo svoje delovanje v povezavi in s sodelovanjem študentov, delodajalcev ter širšega okolja za učinkovito izpolnjevanje potreb veh deležnikov. Določeni standardi višješolskim študentom omogočajo, da informacije o trgu dela, zaposlitvenih možnostih, pridobljenih kompetencah in znanju pridobijo na šoli, ki jim mora v povezavi z zaposlitvenimi potrebami v okolju ponuditi pomoč in svetovanje. S tem diplomantu olajšajo neposreden vstop v bodoče delovno okolje. Cilji vzpostavitve kariernih centrov VSŠ:  - Vzpostavitev in okrepitev strukturiranega in celovitega pristopa VSŠ k spodbujanju karierne orientacije višješolskih študentov. - Omogočiti pravočasno, premišljeno in odgovorno načrtovanje ter razvoj lastnega strokovnega razvoja ter ustreznih kompetenc. - Omogočiti kariernim svetovalcem VSŠ pridobivanje znanja in izkušenj na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja. - Okrepitev povezovanje in sodelovanje VSŠ z delodajalci, ki bo pripomoglo diplomantov pri neposrednem vstopu v bodoča delovna okolja. - Okrepitev povezovanje in sodelovanje s ključnimi deležniki v lokalnem in regionalnem okolju za spodbujanje samozaposlovanja kot potencialne zaposlitvene možnosti višješolskih diplomantov.
AKTIVNOSTI PROJEKTA
Aktivnosti projekta so namenjene 4 skupinam deležnikov: Višješolskim študentom: - karierno informiranje in svetovanje kot podpora celostnemu razvoju kariere (samoocena, iskanje zaposlitve, karierni načrt, razgovor, osebna in pisna predstavitev, predstavitev možnosti nadaljnjih študijskih možnosti, idr.), - pomoč pri iskanju zaposlitve (pregled prostih delovnih mest, seznam zaposlitvenih portalov, spletna tržnica, idr.), - organizacija dogodkov: > ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela (delavnice, okrogle mize, seminarji, predavanja, karierni dnevi), > ki bodo osveščali študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela (posveti o izzivih v tujini, podjetništvu, pripravništvu in drugih vsebinah, virtualna posvetovanja z delodajalci iz tujine, hitri zmenki z delodajalci). Delodajalcem: - promocija dejavnosti višjih strokovnih šol in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa med potencialnimi delodajalci (predstavitve študijskih programov, kompetenc in profilov diplomantov potencialnim delodajalcem), - predstavitve podjetij na višjih strokovnih šolah, - organizacija neposrednih obiskov študentov v bodoča delovna okolja, - organizacija dogodkov za krepitev sodelovanja z delodajalci. Strokovnim delavcem v kariernem centru: - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev (koordinatorjev, kariernih svetovalcev, vodstva …) z namenom pridobiti izkušnje na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja. Širšemu okolju: - aktivno spodbujanje k samozaposlovanju(predstavitve spodbud in programov, idr.)
KAJ OD TEGA PRIDOBITE ŠTUDENTJE?
1. Prepoznavanje lastnih potencialov, kariernih interesov, prednosti in priložnosti, kar vam omogoča odgovorno, pravočasno in aktivno načrtovanje lastne kariere. 2. Razvijanje funkcionalna znanja in spretnosti, ki so pomembna za boljšo zaposljivost (npr. kako se dobro predstaviti delodajalcu, kako vam pri tem pomagajo komunikacijska in druga tehnologija; kako raziskati delovanje podjetij ali institucij, s katerimi želite sodelovati). 3. Pridobite informacije o možnostih študijskih izmenjav, praks, projektnega dela ter aktualnih dogajanj na področju trga dela v Evropski uniji. 4. Vzpostavljate stike in povezave s predstavniki delodajalcev in se aktivno vključujete v različne mreže in skupnosti.