Praktično izobraževanje

ORODJE ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
za mala in srednje velika podjetja 


UVEDBA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA KORAK ZA KORAKOM 
za mala in srednje velika podjetja 


POIŠČITE PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ZA VAŠE PODJETJE! 
Cilj projekta SAPS je izboljšati zaznavanje in razumevanje MSP-jev glede prednosti vključevanja v praktično izobraževanje študentov višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vzpostaviti pregleden in enostaven sistem praktičnega izobraževanja med šolami višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter MSP-ji. Iz projekta SAPS je na evropski ravni nastala t.i. Learntowork.eu pobuda, katere osrednji namen je spodbuditi MSP-je, da postanejo bolj odprta za praktično izobraževanje, jim predstaviti dodano vrednost izvajanja praktičnega izobraževanja v njihovih podjetjih, zmanjšati ovire v procesu sodelovanja med šolami in MSP-ji ter nenazadnje ponuditi MSP-jem sklop praktičnih napotkov za vzpostavitev in zagon sheme praktičnega izobraževanja.