Organi Skupnosti VSŠ

SKUPŠČINA

Skupščino sestavljajo zastopniki 47-ih članic Skupnosti VSŠ. Vsako institucijo z vsemi dislokacijami predstavlja en zastopnik, ki ima na skupščini en volilni glas. Skupščina se sestaja letno.

SEZNAM VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

Interaktivni iskalnik po krajih in programih

Višje strokovne šole izvajajo bogate višješolske študijske programe, usmerjene v praktično izobraževanje v kar 28 krajih po vsej Sloveniji. V letu 2018/2019 bo ponovno izvedenih 32 študijskih programov.


UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor sestavlja sedem članov, med katerimi sta predsednik, ki vodi delo upravnega odbora in podpredsednik. Mandat članov upravnega odbora je 3 leta.

Člani Upravnega odbora 
 
Alojz Razpet, predsednik
Šolski center Celje, Višja strokovna šola
 vss@sc-celje.si

j_damjan

mag. Janez Damjan, podpredsednik
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
janez.damjan@vgs-bled.si
Helena Vogrinec, članica
DOBA, Višja strokovna šola
helena.vogrinec@doba.si

d_zupancic

Drago Zupančič, član
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola
drago.zupancic@guest.arnes.si
 
mag. Nataša Makovec, članica
GEA College – Center višjih šol
natasa.makovec@gea-college.si
 
dr. Matej Forjan, član
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola
matej.forjan@sc-nm.si
 t_vidrih
mag. Tjaša Vidrih, članica
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola
tjasa.vidrih@bic-lj.si