ŠTUDENT TOČKA

POIŠČI SVOJ VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ
interaktivni iskalnik po krajih in študijskih programih


Višješolski študijski programi spadajo v terciarno izobraževanje, tako kot visoko šolstvo. Za razliko od drugih nivojev (npr. visoke šole), višje strokovne šole poleg krajšega študija (2 študijski leti ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami) ponujajo izrazito praktično usmerjene študijske programe. 40 % višješolskega študijskega programa sestavlja obvezno praktično usposabljanju v podjetjih, ki večinoma postanejo bodoči delodajalci naših študentov. Študijski programi višjih strokovnih šol namreč temeljijo na jasno definiranih in usklajenih potrebah delodajalcev, zato so diplomanti višjih strokovnih šol med najbolj zaposljivim kadrom v Sloveniji in drugod.

KDO SE LAHKO VPIŠE? 
Kandidirajo lahko tisti, ki imajo/bodo letos končali 4-letno, 3+2, petletno srednjo šolo in tisti, ki imajo opravljen mojstrski, delovodski in poslovodski izpit in opravijo preizkus znanja (slovenski jezik in matematika ali tuji jezik) in imajo 3 leta delovnih izkušenj.

ALI SE LAHKO ZAPOSLENI KANDIDAT PRIJAVI NA REDNI ŠTUDIJ?
Seveda. V kolikor se boste vpisali in boste sprejeti v redni študij v času zaposlitve, boste morali obiskovati predavanja in opravljati druge študijske obveznosti skupaj z rednimi študenti.

Starostne omejitve za vpis v redni ali izredni študij ni.

STE ŽE BILI VPISANI NA FAKULTETO IN ŽELITE SEDAJ NA VIŠJO ŠOLO? 
Vpis na višjo strokovno šolo je vedno možen, in sicer preko izrednih oblik študija. Pod izredni način študija spada tudi študij na daljavo!

KAKO SE LAHKO PRIJAVIM?
Prijavite se s spletnim obrazcem, ki ga izpolnite, natisnite, lastnoročno podpišite in skupaj z dokazili (če so potrebna) pošljite priporočeno na višješolsko prijavno službo. Obrazca ni mogoče kupiti. Na voljo je le spletni obrazec na spletni strani Višješolske prijavne službe

POŠLJI SVOJO PRIJAVO NA: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

 

EUROPEN STUDENT NETWORK

  

Evropski mladinski portal – https://europa.eu/youth/EU_sl
Zavod MOVIT, Erasmus+ Mladi v akciji – http://www.movit.si/movit/novice/clanek/mladinfogram-program-erasmus-mladi-v-akciji-2017/
Cmepius, razpis 2018 – http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/
Vodnik Erasmus+ 2018 – http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
Cmepius – Mobilnosti v visokem šolstvu – http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/