ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE

Študentje višjih strokovnih šol (redni ali izredni študij), ki niste v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na zavodih za zaposlovanje, imate pravico do zdravstvenega zavarovanja, študentske prehrane, subvencioniranih prevozov, bivanja v dijaškem domu ter nenazadnje, tudi do študentskega dela. Pravice in ugodnosti iz statusa lahko uveljavljate največ tri leta, ne glede na to, ali študirate redno ali izredno. V kolikor ste bili že vpisani v študijski program visokega šolstva, se lahko v višjo strokovno šolo vpišete v izredni program.

ZAVAROVANJE -Vse o zdravstvenem zavarovanju študentov na http://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zdravje/zdravstveno-zavarovanje/

Ste vedeli? V času študija imate pravico do preventivnih sistematskih zdravstvenih pregledov.

ŠTUDENTSKA PREHRANA -Vpiši se v sistem subvencionirane prehrane ali podaljšaj svojo subvencijo v svojem kraju: https://www.studentska-prehrana.si/sl/points

SUBVENCIONIRANI PREVOZI -Pravica do subvencionirane mesečne vozovnice velja za mestni in medkrajevni potniški promet. Vozovnico si lahko urediš po dveh poteh: ali preko elektronske vloge na portalu eUprave (potrebuješ digitalno potrdilo) ali vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice natisni in skupaj  priloženim originalnim potrdilom o šolanju oddaš osebno.

Več o sistemu subvencioniranj na Portalu subvencij potniškega prometa: https://subvencije.ijpp.si/

BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU – Kot študent/ka višje strokovne šole imaš možnost bivanja v dijaškem domu. Vlogo lahko oddaš po pošti ali osebno.

Več na e-uprava portalu.

ŠTUDENTSKO DELO