VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA

Postopek prijave in sprejema v višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe.  

 Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
 vispris@guest.arnes.si
 03 428 58 82
www.vss-ce.com/vps/ 


RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019POMEMBNI DATUMI
RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
Razpis si lahko ogledate tudi TUKAJ. Razpis za vpis v študijskem letu 2018/2019 (1. februar 2018) je objavljen tudi na spletnih straneh: - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: mizs.gov.si - Višješolska prijavna služba: http://vps.vss-ce.com/vps.
POMEMBNI DATUMI
VPISNI DATUMI ROK za oddajo prve prijave: od 6. februarja do 30. 3. 2018. ROK za oddajo druge prijave: od 27. avgusta do 31. 8. 2018. OSTALI DATUMI - Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 9. februarja 2018 in v soboto, 10. februarja 2018. - Višje strokovne šole bodo do 15. junija 2018 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. - Višješolska prijavna služba bo do 20. julija 2018 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. - Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2018. - Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 24. avgusta 2018 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol. - Višje strokovne šole bodo do 11. septembra 2018 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. - Višješolska prijavna služba bo do 21. septembra 2018 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. - Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2018.

SEZNAM VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL PO PROGRAMIH IN LOKACIJAH