1. Forum odličnosti TSI – Logarska dolina, 28. 9.-1.10.2016

1. Forum odličnosti TSI – Logarska dolina, 28. 9.-1.10.2016

1. Forum odličnosti TSI (terciarnega strokovnega izobraževanja) je neposredno nadaljevanje srečanja Nacionalnih odborov odličnosti v TSI, ki so potekala med majem in septembrom 2016 v vsaki od sodelujočih držav v projektu (Češka, Hrvaška, Madžarska, Romunija in Slovenija). V okviru nacionalnih srečanj so nacionalni deležniki obravnavali in izpostavili glavne izzive in ovire s katerimi se sooča sektor TSI v posameznih državah partnericah.

Z namenom opredelitve skupnih nacionalnih, regionalnih in evropskih izzivov in z namenom izvesti analizo glavnih vzrokov le-teh, kakor tudi razumevanje dejavnikov, ki vodijo do večnih ovir je 1. forum odličnosti v TSI zbral po 2 mednarodna strokovnjaka in po 1 nacionalnega strokovnjaka iz držav partneric na vsakem od štirih tematskih področij projekta. Glavni izzivi v okviru vsakega tematskega področja v srednji in jugovzhodni Evropi so bili opredeljeni sledeče:

main-challenges-for-phe-in-csee-page-0Podrobne informacije o rezultatih analize temeljnih vzrokov glavnih izzivov in dejavnikov, ki so privedli do njih je možno pregledati na spletni strani projekta PROCSEE.

Končni rezultat foruma bo Izjava o izzivih odličnosti TSI, ki bo povzela izzive s katerimi se soočajo za vsako partnersko državo posebej in regijo kot celoto, ki bo služila kot osnova za zbiranje dobrih praks in v nadaljnjih fazah projekta tudi za predloge rešitev na politični ravni.

img_2500img_2512 img_2509 img_2447 img_2433 img_2417 img_2407 img_2406 img_2403 img_2400 img_2385