15. REDNA SKUPŠČINA SKUPNOSTI VSŠ

15. REDNA SKUPŠČINA SKUPNOSTI VSŠ

Sončen Bled je 13. februarja gostil 65 udeležencev (40 višjih strokovnih šol in 15 ostalih udeležencev) 15. redne skupščine Skupnosti VSŠ. Ker je bilo prisotnih 40 predstavnikov od 47 višjih strokovnih šol, ki so imeli glasovalno pravico, je bila skupščina s 85,1% sklepčna.

Udeleženci so sledili naslednjemu dnevnemu redu skupščine:

  1. Pozdravi in otvoritev skupščine:
  1. Obravnava Letnega poročila 2018:
  1. Obravnava Letnega programa dela 2019
  1. Munera3, Adrijana Hodak.
  2. Višješolski strokovni programi in študij ob delu v Republiki Srbiji 2015-2018, Žan Dapčevič.
  3. Pobude in predlogi.

Skupščina je bila sklepna pri določitvi organov in sicer:

  • Delovno predsedstvo: mag. Nataša Makovec – predsednica, Miroslav Novak – član, mag. Lidija Grmek Zupanc – članica;
  • overitelja zapisnika: mag. Breda Perčič, Nada Reberšek Natek;
  • verifikacijska in volilna komisija: Barbara Kranjc – predsednica, Miha Zakrajšek – član, Drago Zupančič – član;
  • zapisnikar: Jasmina Poličnik.
Delovno predsedstvo: Miroslav Novak, mag. Lidija Grmek Zupanc in mag. Nataša Makovec.

Vsebina dogajanja na skupščini in sklepi so Vam na voljo v Zapisnik 15. redne skupščine
.

Gradivo:

LETNI-PROGRAM-SKUPNOSTI-VSŠ-2019

LETNO POROČILO SKUPNOSTI VSŠ 2018

Uvajanje krajšega terciarnega in delnega študija v Srbiji

Lista prisotnosti

Zapisnik verifikacijske komisije