3. bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja v Berlinu

3. bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja v Berlinu

Pod sloganom Vrednotenje za integracijo in rast! so osrednje teme 3. bienala o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja, ki je od 7. do 8. maja 2019 potekal v Berlinu, bile globalizacija, digitalizacija in migracije, ki spreminjajo način dela in učenja.

Povečanje neskladnosti spretnosti in izziv vključevanja vseh v delo in izobraževanje pozivajo akterje iz formalnega in neformalnega sektorja v akcijo. Vrednotenja predhodno pridobljenega znanja (VPL) bi morala biti spodbuda in „vodnik“ za trajnostni osebni, organizacijski in družbeni razvoj in je tako pomembnejša kot kdaj koli prej. Poslanstvo 3. bienala VPL je bilo združiti strokovnjake, praktike in oblikovalce politik VPL iz vseh sektorjev in tako zagotoviti forum za izmenjavo znanj, idej in vizij o tem, uskladiti sisteme in politike VPL. Zbirka dobrih praks in priporočil je bila oblikovana in sprejeta Berlinsko deklaracijo o VPL. Ta izjava utira pot močnejšemu in bolj trajnostnemu izvajanju VPL Tretji bienale VPL se je predvsem osredotočil na pregled dosežnega na naslednjih šestih področjih:

  1. Organizacijski dogovori
  2. Financiranje
  3. Postopki in instrumenti
  4. Podporne strukture
  5. Poti po vrednotenju
  6. Pravni temelji

V času bienala sestavljena Berlinska deklaracija o VPL je bila sprejeta z več kot 90% podporo udeležencev.

Več o dogodku in gradiva najdete tukaj.