Srečanje partnerjev projekta SELFIE

V drugi polovici februarja, 20. in 21. februarja, smo se partnerji projekta SELFIE WBL FOLLOW UP srečali v Ludwigshafnu, v Nemčiji, da bi nadaljevali svoje delo v smeri večjega sprejemanja orodja SELFIE WBL s strani šol za poklicno in strokovno izobraževanje. Iz Skupnosti VSŠ se je srečanja udeležila naša Natalija Klepej Gržanič. Pregledali smo platformo, na kateri bomo ponujali pripravljene module (15 CPD-jev) za strokovni razvoj učiteljev, učečih se in vodstva s področja digitalnih veščin. Partnerji trenutno delamo na prevodu omenjenih modulov v francoščino, nemščino, madžarščino, poljščino in slovenščino, ki bodo na voljo na spletu aprila 2024. Med drugim pa smo se partnerji projekta srečali tudi preko spleta glede zaključne konference, ki bo predvidoma potekala v septembru na Poljskem.