ABITURA, D. O. O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Abitura d. o. o. Celje, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Lava 7, 3000 Celje
Telefon/Faks: (03) 428 55 32

(03) 428 55 40

E-pošta: referat-vis@abitura.si
Spletna stran: www.abitura.si
Kratek opis šole: Življenje potrebuje nove dosežke, nove in nove cilje, potrebuje napredovanje. Na tej poti vam pomaga Abitura.
Višješolski programi: Ekonomist, Poslovni sekretar, Varovanje, Velnes, Informatika, Organizator socialne mreže, Gostinstvo in turizem
Pridobljeni nazivi diplomanta: ekonomist/-ka, poslovni/-a sekretar/-ka, inženir / inženirka varovanja, organizator/organizatorka velneških dejavnosti, inženir/inženirka informatike, organizator/organizatorka socialne mreže, organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu