ABITURA, D. O. O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ABITURA, D. O. O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Abitura d. o. o. Celje, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Lava 7, 3000 Celje
Telefon: (03) 428 55 32
E-pošta: referat-vis@abitura.si
Spletna stran: http://www.abitura.si
Kratek opis šole:

Življenje potrebuje nove dosežke, nove in nove cilje, potrebuje napredovanje. Na tej poti vam pomaga Abitura.

Višješolski programi: Ekonomist, Poslovni sekretar, Varovanje, Informatika, Velnes, Organizator socialne mreže, Gostinstvo in turizem
Pridobljeni nazivi diplomanta: ekonomist/-ka, poslovni/-a sekretar/-ka, inženir / inženirka varovanja, inženir/inženirka informatike, organizator/organizatorka velneških dejavnosti, organizator/organizatorka socialne mreže, organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu