All posts by Miha

pexels-fauxels-3183150
6. seja Upravnega odbora Skupnosti VSŠ

Na 6. seji UO Skupnosti VSŠ so člani razpravljali o trenutno veljavni okrožnici MIZŠ št. 603-3/2020/59 z dne 14. 10. 2020, kjer so bile višje strokovne šole obveščene o začasnem izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo in za čas od 19. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Dogovorili so se, da se na MIZŠ poda pobuda po ponovni presoji navodil, ki naj bodo usklajene s smernicami 2020/2021 in navodili, ki so veljavna na visokem šolstvu.

VSŠ-Izpopolnjevanja-03
Izpopolnjevanja CiljajVišje!

Z veseljem vam sporočamo, da bomo pričeli z izvedbo prvih programov v sklopu projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! Namen projekta je omogočiti zaposlenim v višjem strokovnem izobraževanju pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc za višjo kakovost izvedbe izobraževalnega dela in osebni karierni razvoj.

Slika_študij na daljavo
Analiza študija na daljavo

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je izvedla Analizo študija na daljavo v študijskem letu 2019/2020, kjer so v anketnih vprašalnikih v dveh različnih časovnih obdobjih sodelovali študentje in predavatelji ter organizatorji praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah.