B2 D. O. O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

B2 D. O. O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: B2 d.o.o., Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: B2 LJUBLJANA: Tržaška 42, 1000 Ljubljana B2 MARIBOR: Glavni trg 17, 2000 Maribor
Telefon: (01) 244 42 10
E-pošta: lidija.weis@b2.eu
Spletna stran: https://www.b2.eu
Kratek opis šole:

B2 Višja strokovna šola je namenjena vam, ki želite uskladiti poslovno odličnost in rast poslovne kariere. Osebni pristop in bogate poslovne izkušnje predavateljev so garancija, da boste s pridobljenimi veščinami sprejemali prave odločitve na pravi način.

Višješolski programi: Informatika, Ekonomist, Poslovni sekretar, Logistično inženirstvo, Organizator socialne mreže, Snovanje vizualnih komunikacij in trženje, Varovanje, Velnes
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir / inženirka informatike, Ekonomist/ekonomistka, Poslovni sekretar / sekretarka, Inženir /inženirka logistike, Organizator /organizatorka socialne mreže, Snovalec vizualnih komunikacij in trženja/snovalka, Inženir / inženirka varovanja, Organizator/Organizatorka velneških dejavnosti