BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Strahinj 99, 4202 Naklo
Telefon/Faks: (04) 277 21 45 / (04) 277 21 18
E-pošta: milena.jerala@guest.arnes.si, 

bcreferat@gmail.com

Spletna stran: www.bc-naklo.si
Kratek opis šole: Smo kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom. Višja strokovna šola je namenjena študentom, ki želijo poglobiti teoretično in praktično znanje za delo v biotehniških dejavnostih.
Višješolski program: Upravljanje podeželja in krajine
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/-ka kmetijstva in krajine
Višješolski program: Naravovarstvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/-ka naravovarstva
Višješolski program: Hortikultura
Pridobljen naziv diplomanta: