BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Telefon/Faks: (01) 280 76 06 

(01) 280 76 20

E-pošta: vss@bic-lj.si
Spletna stran: www.bic-lj.si/vss/
Kratek opis šole: Izobražujemo študente Živilstva in prehrane ter Gostinstva in turizma. Zanimiva, sodobna in kakovostna programa, tesno povezana z gospodarstvom in najnovejšimi trendi stroke, praktične izkušnje pri delodajalcih v Sloveniji in tujini – vse to zagotavlja dobre zaposlitvene možnosti našim diplomantom.
Višješolski program: Živilstvo in prehrana
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir / inženirka živilstva in prehrane
Višješolski program: Gostinstvo in turizem
Pridobljen naziv diplomanta: Organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu