Arhiv kategorij: Novice

ECHE (002)
Skupnost VSŠ uspešno opravila presojo kakovosti izvajanja ECHE listine

V četrtek, 5. decembra 2019, smo na Skupnosti VSŠ imeli evalvacijo CMEPIUSa, ki je presojal kakovost izvajanja ECHE listine kot strategije internacionalizacije konzorcija višjih strokovnih šol (VSŠ). Evalvatorki s CMEPIUS-a mag. Martina Tekavec Bembič in Maja Milas sta bili po pregledu dokumentacije in pogovorih z različnimi skupinami deležnikov v okviru našega delovanja zadovoljni – prejeli smo kar nekaj pohval in spodbud za nadaljnje delo ter tudi nekaj predlogov za izboljšave.

Naslovnica (Small)
Uspešno izvedena 9. letna konferenca: Kakovost v višjih strokovnih šolah

9. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah je potekala 21. novembra 2019 na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled na Bledu. Tematika letošnje konference se je nanašala na Komuniciranje med deležniki višjega strokovnega izobraževanja. Skupno se je konference udeležilo 59 predstavnikov s 36 različnih institucij – javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, študentov, podjetij, CPI, MIZŠ in NAKVIS.

IMG_0290
Javna predstavitev osnutka Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2020 – 2030

Javna predstavitev osnutka Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2020 – 2030 je potekala v sredo, 16. 10. 2019, med 9.00 in 12.30 na Šolskem centru Ljubljana (Aškerčeva cesta 1, Ljubljana) v predavalnici 013. Namen javne predstavitve je bil seznanitev udeležencev z analizo aktualnega stanja višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji ter predstavitev osnutka Strategije. O slednji je potekala javna razprava s strani ključnih deležnikov s ciljem usklajenega razvoja višjega strokovnega šolstva v Sloveniji.

IMG_20191009_090623
Vseživljenjska karierna orientacija na višjih strokovnih šolah

Odlično obiskani in uspešno izvedeni delavnici za študentke in študente na VSŠ (v Ljubljani in Mariboru, 8. in 9. 10. 2019) ter izobraževanje za karierne svetovalce na VSŠ (v Ljubljani, 30. 9. 2019). Skupno število udeležencev na vseh 3 dogodkih je več kot 120, kar kaže na veliko zanimanje za predstavljene tematike in je pozitivna vzpodbuda za razvoj kariernih centrov na višjih strokovnih šolah.