Arhiv kategorij: Novice

IMG_20191213_102217
Pripravljalni sestanek za projekt PELOD, 13. 12. 2019 na Bledu

Srečanje v sklopu priprave mednarodnega projekta z delovnim nazivom PELOD – Professional higher education Learning Outcomes Development –, je dne 13. decembra 2019 potekalo v Hotelu Astoria na Bledu. Udeležili so se ga g. Armando Pires (The Portuguese Polytechnics Coordinating Council – Portugalska), ga. Cristina Sin (Portuguese Agency for the Assessment and Evaluation of Higher Education – Portugalska), Mag.a Nicole Guthan (Die Österreichische Fachhochschul-Konferenz – Avstrija), g. Klemen Šubič, ga. Maja Milas in g. Gregor Rebernik (NAKVIS – Slovenija) ter ga. Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, ga. Jasmina Poličnik in mag. Andreja Bizjak (Skupnost VSŠ – Slovenija).

skupinska1 (Medium)
Udeležili smo se konference v sklopu projekta Munera3

Munera3 je projekt, ki ga kot koordinator vodi Šolski center Nova Gorica in bo trajal v obdobju 2018 do 2022. V projekt je vključenih 86 srednjih in višjih strokovnih šol po Sloveniji. V projektu izvajajo programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

ECHE (002)
Skupnost VSŠ uspešno opravila presojo kakovosti izvajanja ECHE listine

V četrtek, 5. decembra 2019, smo na Skupnosti VSŠ imeli evalvacijo CMEPIUSa, ki je presojal kakovost izvajanja ECHE listine kot strategije internacionalizacije konzorcija višjih strokovnih šol (VSŠ). Evalvatorki s CMEPIUS-a mag. Martina Tekavec Bembič in Maja Milas sta bili po pregledu dokumentacije in pogovorih z različnimi skupinami deležnikov v okviru našega delovanja zadovoljni – prejeli smo kar nekaj pohval in spodbud za nadaljnje delo ter tudi nekaj predlogov za izboljšave.

Naslovnica (Small)
Uspešno izvedena 9. letna konferenca: Kakovost v višjih strokovnih šolah

9. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah je potekala 21. novembra 2019 na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled na Bledu. Tematika letošnje konference se je nanašala na Komuniciranje med deležniki višjega strokovnega izobraževanja. Skupno se je konference udeležilo 59 predstavnikov s 36 različnih institucij – javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, študentov, podjetij, CPI, MIZŠ in NAKVIS.

20191122_104708
EQAF: Od minimalnih standardov k odličnosti

Od 21. do 23. novembra 2019 je na Tehniški Univerzi v Berlinu potekal Evropski forum za zagotavljanje kakovosti (EQAF), ki so organizirale predstavnice E4 – evropskih združenj visokega strokovnega šolstva (EURASHE), univerz (EUA), agencij za zagotavljanje kakovosti (ENQA) in študentov (ESU).