Arhiv kategorij: Novice

10. seja skupščine Skupnosti VSŠ

10. seja skupščine Skupnosti VSŠ je potekala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled v petek, 4. marca 2016. Letošnja skupščina se je pričela s predavanjem g. Mirana Morana in temo Vloga vodje. Po predavanju je predsednik Skupnosti Alojz Razpet uradno otvoril skupščino, pozdravil prisotne in predal besedo vodji sektorja za višje šolstvo […]

Predstavitve višjega strokovnega izobraževanja

V mesecu februarju in marcu so potekale številne predstavitve višjega šolstva.  Skupnost VSŠ si bo prizadevala skupaj z vsemi višjimi strokovnimi šolami za večjo prepoznavnost višjega šolstva, poudarjala bo možnosti in prednosti stopenjskega študija, posebnosti pri vpisu in s tem zagotavljala večji vpis v višješolske programe. Vsekakor je prepoznavnost  in s tem tudi vpis odraz kakovostnega […]

3. Letna konferenca CHAIN5

V Aalborgu na Danskem je 25. – 26. februarja potekala 3. letna konferenca skupnosti CHAIN5. Chain5 kot skupnost različnih deležnikov na področju strokovnega izobraževanja ravni 5 predstavlja tudi interese Skupnosti VSŠ v mednarodnem okolju. V četrtkovem dopoldanskem srečanju so se sestali člani CHAIN5 na skupščini, kjer so pregledali vizijo, cilje in nadaljnje aktivnosti CHAIN5. Skupnost […]

Projekt BUILDPHE: Delovno srečanje partnerjev

V Bruslju je 18. februarja potekalo srečanje konzorcija partnerjev projekta BUILDPHE. Srečanja so se udeležili partnerji iz Belgije, Češke, Poljske, Estonije in Slovenije. Na delovnem srečanju smo usklajevali vsebine na področju samoevalvacije: vsebinski okvir in vprašalnik. Oboje je projektni rezultat BUILDPHE-a. Ob koncu srečanja smo se dogovorili za nadaljnje vsebinske aktivnosti, terminske roke in odgovorne […]

SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN POKLICEV – 8. INFORMATIVA

V petek, 22. in soboto, 23. januarja 2016, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal sejem izobraževanja in poklicev – 8. Informativa. Sejem poteka enkrat na leto, pred informativnimi dnevi in na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do višješolskih in visokošolskih […]

Predstavitvena delavnica Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Brdu pri Kranju 12. januarja 2016 organizirala predstavitveno delavnico. Ta je bila namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.  V okviru delavnice sta organ upravljanja in skupni sekretariat udeležencem na […]

Javni razpis Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v petek, 18. decembra na spletni strani www.si-at.eu/program_sl/ objavila javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020. Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na […]