CEDEFOP delavnica, PSI v 21. stoletju – Novi pritiski in spreminjajoča pričakovanja

CEDEFOP delavnica, PSI v 21. stoletju – Novi pritiski in spreminjajoča pričakovanja

Na delavnici v Thessalonikih, ki je potekala med 16. in 17. februarjem 2017, so bili predstavljeni vmesni rezultati projekta Spreminjajoči se narava in vloga poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI)v Evropi, ki poteka pod pokroviteljstvom CEDEFOP-a. Namen projekta je izboljšati razumevanje kako se PSI spreminja v državah EU (tudi v Islandiji in Norveškem). V 3 letnem obdobju (2015-2018) bo v okviru projekta opravljena analiza kako se je PSI razvijalo in spreminjalo v zadnjih dveh desetletjih (1995-2015) in na podlagi tega bodo izpostavljeni glavni izzivi in priložnosti s katerimi se sektor sooča danes in v prihodnje. Delo je razdeljeno na šest ločenih pa vendarle med seboj prepletenih nalog:

  1. Spreminjajoča definicija in konceptualizacija PSI.
  2. Vpliv zunanjih vzvodov na razvoj PSI.
  3. Vloga tradicionalnega PSI na srednješolskem nivoju.
  4. PSI z vidika VŽU.
  5. Vloga PSI v terciarnem izobraževanju.
  6. Scenariji alternativnih razvojnih poti Evropskega PSI v 21. stoletju.

Po dosedanjih ugotovitvah je PSI tako raznoliko v Evropi, da je nemogoče vleči vzporednice med državami in tako tudi nemogoče izvesti primerjavo med njimi. Predvsem dosedanji izsledki kažejo na to, da je PSI veliko več kot le tradicionalni PSI, ki se izvaja na srednješolski stopnji (v obliki šolskega izobraževanja ali usposabljanja, vajeništva ali kombinacije obeh). Za potrebe VŽU je v veliko državah opaziti diverzifikacijo PSI, kjer se vključujejo nove institucije in deležniki. Prav tako se opaža širjenje PSI v terciarno izobraževanje skozi reformo obstoječih institucij, delno skozi pojav novih institucij. Vzroki so notranji faktorji izobraževalnega sistema kakor tudi zunanji pritiski vezani predvsem na demografijo, tehnološke in ekonomske spremembe.

Več na spletni strani dogodka.