CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Center za poslovno usposabljanje Ljubljana
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana
Telefon/Faks: T / +386 (0)1 5897 662 

F / +386 (0)1 565 59 20

E-pošta: julijana.rifl@cpu.si
Spletna stran: www.cpu.si
Kratek opis šole: CPU – Višja strokovna šola vpisuje v študijske programe: Ekonomist, Gradbeništvo, Informatika in Poslovni sekretar. Center za poslovno usposabljanje – CPU ima dolgoletno tradicijo izobraževanja za potrebe gospodarstva. Zrasel je pri Gospodarski zbornici Slovenije in se razvil v sodobno, dinamično izobraževalno institucijo, v okviru katere deluje tudi Višja strokovna šola.
Višješolski program: Informatika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/inženirka informatike
Višješolski program: Gradbeništvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/inženirka gradbeništva
Višješolski program: Ekonomist
Pridobljen naziv diplomanta: Ekonomist/ekonomistka
Višješolski program: Poslovni sekretar
Pridobljen naziv diplomanta: Poslovni sekretar/poslovna sekretarka