CONA – projekt Šolskega centra Nova Gorica

CONA – projekt Šolskega centra Nova Gorica

Višja strokovna šola v okviru Šolskega centra Nova Gorica sodeluje v projektu CONA v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija- Slovenija 2014-2020

Glavni cilj projekta je izboljšati ekološko stanje vodnega ekosistema in varstvo biotske pestrosti za trajnostni razvoj. Projekt se osredotoča na porečje potoka Koren, ki predstavlja del porečja reke Soče in se na zavarovanem območju otoka Cona“Isola della Cona” izliva v Jadransko morje. Vsi predvideni posegi na porečju Korna gredo v smeri izboljšanja kakovosti voda, torej k izboljšanju tako stanja ohranjenosti habitatov kot tudi vrst. Glavni čezmejni učinki na ravni projekta se bodo pokazali v razvoju in postavitvi čezmejnih meteoroloških postaj, vgrajeni opremi in idejnem projektu o revitalizaciji potoka Korna, kar bo neposredno vplivalo na porečje reke Soče ter naravni rezervat. Študentje programa mehatronik in informatik VSŠ NG aktivno sodelujejo pri razvoju, implementaciji in vzdrževanju meteoroloških postaj na slovenski in italjanski strani ter izdelavi aplikacije za sproten zajem teh podatkov. Vse to predstavlja veliko priložnost za skupno načrtovanje s posebnim poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z vodnimi viri z namenom preprečevanja naravnih in ekoloških tveganj. V projektu sodelujejo tudi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica in IrisAqua Gorizia–Italija.

Prototip dežemera na meteorološki postaji

Izlov rib v potoku Koren