KAKOVOST VSŠ

Za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti višjega strokovnega izobraževanja je pristojen Svet za evalvacijo visokega šolstva oz. javna Agencija za visoko šolstvo (NAKVIS). Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.
Vzpostavljanje in vzdrževanje enotnega sistema kakovosti za vse višje šole je postalo sestavni del višješolskega izobraževanja. S to usmeritvijo, pod okriljem Skupnosti VSŠ tudi že več let uspešno deluje šestčlanska Komisija za kakovost, ki deluje v povezavi NAKVIS. Komisijo vodi mag. Gabrijela Kotnik. Ostali člani komisije so dr. Branko Škafar, ga. Marija Sraka, dr. Anita Goltnik Urnaut, dr. Andreja Križman in mag. Tjaša Vidrih.
Cilji Komisije za kakovost na področju kakovosti so:
– spodbujanje sistema kakovosti na področju višješolskega izobraževanja,
– izmenjava primerov dobrih praks s področja kakovosti,
– priprava in izvedba dodatnega izobraževanja na področju kakovosti,
– razvoj sistema poslovne odličnosti za višješolsko izobraževanje,
– podpora razvoju sistema kakovosti v višjih šolah.

 

 

DOKUMENTI
Razpis za prispevke za 7. konferenco ‘Kakovost v višjih strokovnih šolah’
Razpis za Diplomo Skupnosti VSŠ za odličnost
Razpis za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ
Seznam-prejemnikov-priznanja-kakovost
Recenzije učnih gradiv za višješolske programe
Zbornik-referatov-4.-konference-Kakovost-v-VSŠ
Zbornik referatov 5. konference Kakovost v VSŠ 2015
Zbornik referatov 6. konference Kakovost v VSŠ 2016

 

Enhancing Qality: From policy to practice