SODELUJEMO Z GOSPODARSTVOM

 

”Na naši višji strokovni šoli smo s študijskimi programi, ki jih imamo, že pred več kot 20 leti dobro zadeli povezavo z gospodarstvom in njegove potrebe po kadrih. Izobraževanje smo vpeli v šolo in v gospodarstvo tako, da se 40 % študija izvaja kot izobraževanje z delom v delovnem procesu.”

ALOJZ RAZPET, predsednik Skupnosti VSŠ

 

 


Višje strokovne šole odgovarjajo na izzive na trgu dela z močnimi partnerstvi med procesi izobraževanja, usposabljanja in dela. S prilagojenimi študijskimi programi, katerih velik del predstavlja praktično izobraževanje, se višje strokovne šole ponašajo z diplomanti, ki vstopajo na trg dela s praktičnimi znanji in izkušnjami. S ciljem ohraniti ter okrepiti to vez z gospodarstvom, so dolgoročni cilji Skupnosti VSŠ usmerjeni v dodatno krepitev sodelovanja z gospodarstvom, razvoj sistemov vseživljenjskega izobraževanja, vključenost v sistem razvoja malih in srednjih podjetij, ureditev izvajanja prakse študentov v gospodarstvu.
Skupnost VSŠ se je v letu 2018 s podpisom memorandumov o nadaljnjem sodelovanju zavezala, da bo s ključnimi deležniki okrepila trikotnik študentje – gospodarstvo – izobraževalne institucije.
Memorandumi so bili podpisani z: 
Gospodarsko zbornico Slovenije 
Obrtno podjetniško zbornico Slovenije 
Združenjem regionalnih razvojnih agencij 
Študentsko organizacijo Slovenije 
Zavodom RS za zaposlovanje
Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu

 

PARTNERJI SKUPNOSTI VSŠ

 

 

 

 

 

 

MEDNARODNI PROJEKTI ZA KREPITEV SODELOVANJA Z GOSPODARSTVOM

 

PROCSEE

Za dodatne informacije se obrnite na vodja projektov pri Skupnosti VSŠ, Alicio Leonor Sauli Miklavčič. 
 alicia.miklavcic@skupnost-vss.si