O delodajalcih

K SODELOVANJU VABIMO MALA IN SREDNJA PODJETJA, DA IZKORISTIJO PREDNOSTI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

 

SLEDIMO GOSPODARSTVU IN NJIHOVIM POTREBAM PO KADRIH

Višje strokovne šole se ažurno odzivajo na izzive na trgu dela z močnimi partnerstvi med predstavniki izobraževalnih institucij in gospodarstva. S prilagojenimi študijskimi programi, katerih pomemben del pomeni prav praktično izobraževanje, se višje strokovne šole ponašajo z diplomanti, ki vstopajo na trg dela s kakovostnimi praktičnimi znanji in relevantnimi izkušnjami. S ciljem ohraniti ter okrepiti vez z gospodarstvom, so dolgoročni cilji Skupnosti VSŠ usmerjeni v:

  • dodatno krepitev sodelovanja z gospodarstvom,
  • razvoj sistemov vseživljenjskega izobraževanja,
  • vključenost v sistem razvoja malih in srednje velikih podjetij,
  • ureditev in digitalizacija praktičnega izobraževanja študentov v gospodarstvu in
  • podporo ter usposabljanje mentorjev v podjetjih.

Skupnost VSŠ se je v letu 2018 s podpisom memorandumov o nadaljnjem sodelovanju zavezala, da bo s ključnimi deležniki okrepila trikotnik študentje – gospodarstvo – izobraževalne institucije.

Memorandumi so bili podpisani z: