Praktično izobraževanje

Z ENOSTAVNIMI KORAKI DO KAKOVOSTNEGA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Za podjetja smo pripravili praktična orodja s katerimi lahko na enostaven način vzpostavijo praktično izobraževanje.

 1. Priročniki vas korak za korakom popeljejo do enostavne in uspešne uvedbe praktičnega izobraževanja v vašem podjetju:

Praktično izobraževanje je zelo učinkovita oblika učenja skozi delovne izkušnje, ki olajša prehod od izobraževanja in usposabljanja v delo. Posamezniki tako dobijo tiste spretnosti, ki jih delodajalci potrebujejo, obenem pa povečajo konkurenčnost in produktivnost podjetij in delovnih mest.

Ta knjižica opisuje priložnosti za podjetja pri vključevanju praktičnega izobraževanja in kako se spopasti z nekaterimi pogostimi zmotnimi prepričanji, ki jih imajo majhna in srednje velika podjetja (MSP) o praktičnem izobraževanju. Prav tako poda celosten pregled načinov sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami in načinov vpeljave programa praktičnega izobraževanja.

 

Ustrezno voden program praktičnega izobraževanja lahko postane neposreden vir dobička od vrednosti dela, ki so ga ustvarili študenti. To je dodana vrednost praktičnega izobraževanja – da bi študentom zagotovili zelo potrebne izkušnje v svetu dela, lahko podjetja izkoristijo možnost subvencij za delo teh istih študentov. Poleg tega praktično izobraževanje ustvarja dodatne ugodnosti za majhna in srednje velika podjetja (MSP) itd.

Ta knjižica vam bo predstavila postopke, ki jih je potrebno upoštevati, da zagotovite kar največjo dobičkonosnost naložbe vašega podjetja v praktično izobraževanje, obenem pa zagotovite, da vsak študent pridobi izkušnje, ki jih potrebuje za svoje usposabljanje.

Pomembno je, da podjetje od prvega dne vzpostavi zaupanja vredne odnose s študenti ter da jih ustrezno obvešča, kar zagotavlja, da vsakdo ve, kaj pričakovati drug od drugega. Tako bodo pričakovanja vseh udeležencev izpolnjena v časovnem okviru praktičnega izobraževanja. Način uvajanja se razlikuje od podjetja do podjetja glede na njihovo kulturo in industrijo, pa tudi naravo samega praktičnega izobraževanja.

Ta knjižica opisuje, kako pripraviti učinkovito uvajanje.

Uspešno izvedeno praktično izobraževanje je koristno tako za MSP kot za študenta. Študentje pridobijo priložnost nadgraditi pridobljeno teoretično znanje s praktičnimi znanji iz delovnega mesta, s čimer si pridobijo celovito sliko študijskega programa.

Ta knjižica nudi nasvete kako strukturirati proces mentorstva za krepitev dolgoročnega partnerstva med MSP-jem in študentom, tako da vzpostavi strukturo praktičnega izobraževanja za uspešen nadaljnji razvoj MSP-ja.

ORODJE ZA KAKOVOSTNO PRI

Orodje za kakovostno PRI je bilo zasnovano kot prilagodljivo orodje za upravljanje in ga je mogoče uporabiti v različnih situacijah za različne namene:

 • vodič za postavljanje temeljnega sistema upravljanja bodočih PRI za TSI
 • ustanove in MSP-je;
 • kontrolni seznam za samooceno TSI ustanov in MSP-jev za odkrivanje
 • spontane pripravljenosti na sistematično upravljanje PRI;
 • kontrolni seznam za samooceno TSI ustanov in MSP-jev za prepoznavanje
 • področij za izboljšave v njihovih procesih, povezanih s PRI;
 • kontrolni seznam v podporo pobudam medsebojnega ocenjevanja vrstnikov;
 • kontrolni seznam v podporo zunanjim revizijam drugih strank (TSI
 • ustanovam in MSP-jem);
 • kontrolni seznam v podporo zunanjim revizijam tretjih strank (certifikacijski
 • organ).

Orodja so bila pripravljena v okviru evropskega projekta