Napoved NAKVIS posveta

Nalaganje dogodki

Na letošnjem tradicionalnem posvetu o zagotavljanju kakovosti v organizaciji NAKVIS, ki bo potekal v ponedeljek, 6. novembra od 13.00 – 14.30, bomo obravnavali temo mikrodokazil. Posvet bo sestavljen iz dveh delov. V prvem delu bodo tuji strokovnjaki iz različnih področij visokega šolstva predstavili svoje izkušnje in poglede z vidika mikrodokazil, v drugem delu pa bodo predstavniki več domačih institucij razpravljali o prihodnosti te aktualne tematike v kontekstu oblikovanja ustreznega sistema kakovosti za presojo mikrodokazil v Sloveniji. Posvet bo organiziran prek spleta. Vabilo z dodatnimi informacijami o dogodku ter sam program dogodka bo objavljen v kratkem.

Go to Top