EDC KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: EDC Kranj, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj
Telefon/Faks: (04) 236 11 24 

(04) 236 11 21

E-pošta: edc.visja@guest.arnes.si
Spletna stran: www.edckranj.com
Kratek opis šole: Višješolski študij, ki sledi bolonjski usmeritvi, je prenovljen, kar pomeni, da je 40 % študijskega programa praktično usmerjenega. Prenovljena programa GRADBENIŠTVO in VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA omogočata pridobivanje znanja širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. Pomembna novost v prenovljenem programu je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja.
Višješolski program: Varovanje okolja in komunala
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka varovanja okolja in komunale
Višješolski program: Gradbeništvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka gradbeništva

edckranj