EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice
Telefon/Faks: (07) 499 25 62

(07) 499 25 70

E-pošta: vss.brezice@guest.arnes.si
Spletna stran: www.vs-kombre.kk.edus.si
Kratek opis šole: Program je modularno zasnovan in kreditno ovrednoten po kreditnem sistemu ECTS. Izbirnost modulov bo študentom omogočila pridobivanje tistih znanj, s katerimi bodo bolj konkurenčni na trgu dela. Kreditni sistem omogoča študentom horizontalno prehodnost med moduli in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.
Višješolski program: Ekonomist
Pridobljen naziv diplomanta: Ekonomist/ka

etrs_logo