EDC KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

EDC KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: EDC Kranj, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj
Telefon: (04) 236 11 24  (04) 236 11 21
E-pošta: edc.visja@guest.arnes.si
Spletna stran: https://edckranj.com
Kratek opis šole:

Višješolski študij, ki sledi bolonjski usmeritvi, je prenovljen, kar pomeni, da je 40 % študijskega programa praktično usmerjenega. Prenovljena programa GRADBENIŠTVO in VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA omogočata pridobivanje znanja širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. Pomembna novost v prenovljenem programu je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja.

Višješolski programi: Varovanje okolja in komunala, Gradbeništvo
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/ka varovanja okolja in komunale, Inženir/ka gradbeništva