GEA COLLEGE CVŠ, DRUŽBA ZA VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE – CENTER VIŠJIH ŠOL, D.O.O.

GEA COLLEGE CVŠ, DRUŽBA ZA VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE – CENTER VIŠJIH ŠOL, D.O.O.

Ime šole: GEA College CVŠ; Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d.o.o.
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Dunajska 156,1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 5881-300/ (01) 5588-213
E-pošta: cvs@gea-college.si
Spletna stran: https://gea-college.si
Kratek opis šole:

Smo šola s tradicijo. Ciljni lik našega diplomanta oblikujejo samostojnost, predanost poslu, hitrost in kvaliteta dela. Študij (podprt z e izobraževanjem) temelji na predavanjih, konzultacijah, medsebojnih diskusijah, pogovorih z gosti, učenju s pomočjo sodobnih tehnologij ter na samostojnem učenju.

Višješolski programi: Ekonomist, Gostinstvo in turizem, Poslovni sekretar, Informatika, Organizator socialne mreže, Snovalec vizualnih komunikacij in trženja
Pridobljeni nazivi diplomanta: Ekonomistka / Ekonomist, Organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, Poslovna sekretarka / Poslovni sekretar, Inženir/inženirka informatike, Organizator/organizatorka socialne mreže, Snovalec / Snovalka vizualnih komunikacij in trženja