KONZORCIJ ZA MOBILNOST

V okviru programa Erasmus+ je Skupnost VSŠ pridobila certifikat za Erasmus+ konzorcij za mobilnost v visokošolskem izobraževanju – za obdobje 2014-2016 in 2017-2020. Vsako leto projekte tudi prijavljamo – tako študente za prakso in študij kakor tudi zaposlene za poučevanje in usposabljanje. Za višje strokovne šole to pomeni, da lahko na razpisu prijavijo projekt sami in še preko konzorcija – predstavlja dodatno možnost za dvig mobilnosti institucije.

Aktivnosti projekta:

 • Podpora pri izvajanju mobilnosti študentov in osebja.
 • Spodbujanje, ozaveščanje in promoviranje prednosti mobilnosti.
 • Spodbujanje in podpiranje šol pri prijavi za ECHE listino.
 • Prijava konzorcija na razpise za mobilnost in administrativno-finančna izvedba projektov.
 • Mreženje na mednarodni ravni.

Kaj višje strokovne šole pridobijo v/iz projektu(-a)?

 • Akreditacijo konzorcija.
 • Dodatna pridobljena sredstva za mobilnost študentov in osebja.
 • Nabor mednarodnih kontaktov.
 • Znanje in know-how administrativnega in finančnega vodenja mobilnosti.
 • Podpora Erasmus+ koordinatorjem in udeležencem mobilnosti.
 • Možnost za koriščenje več mobilnosti.

TEKOČI projekti:

 1. KA1-HE-45/16 – mobilnost osebja in študentov med državami programa 2016. Projekt se je s 30. 5. 2017 zaključil. Realizirano je bilo 39 mobilnosti. Pridobili smo tudi dodatna sredstva za študente -Ad futura 2016 (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS) in Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2016 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sofinancirano s pomočjo Evropskega socialnega sklada).
 2. KA1-HE-58/17 – mobilnost osebja in študentov med državami programa 2017. Tudi za leto 2017 smo pridobili dodatna sredstva naslednjih dveh projektov za mobilnost študentov v tujini: Ad futura 2017 (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS) in Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sofinancirano s pomočjo Evropskega socialnega sklada). Dodatek Ad futura se dodeli 70 €/mesec k osnovni dotaciji CMEPIUSa, dodatek Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij se dodeli v višini 250 €/mesec. Sredstva za mobilnosti so še na razpolago. Za podrobnejše pogoje se obrnite na E+ koordinatorje na VSŠ oz. neposredno na skupnostvss@sc-celje.si.
 3. KA1-IHE-9/17 – mobilnost osebja med državami programa in partnerskimi državami – Srbija 2017. Mobilnost je zaključena.
 4. KAl―HE-38/18 – mobilnost osebja in študentov med državami programa 2018. Prijava za dodatna sredstva Ad futura 2018 je v teku. Sredstva za mobilnosti so še na razpolago. Za podrobnejše pogoje se obrnite na E+ koordinatorje na VSŠ oz. neposredno na skupnostvss@sc-celje.si.

 

 

 

 

 

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS)

Erasmus+ ŠTUDIJ IN ZABAVA

Prijava v alumni klub

Dogovor o sodelovanju

Pravila

Vloga za sodelovanje v konzorciju za mobilnost 2017-2020

Predstavitvene delavnice za projekte mobilnosti v visokem šolstvuCertifikat-Erasmus+-Konzorcij-2014-2016

Kontrolo-svetovalni obisk CMEPIUSa za projekta KA1-HE-102/2014 in KA1-HE-37/2015

Certifikat-Erasmus+-Konzorcij-2017-2020

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020