Erasmus+_projekt SAT

Erasmus+_projekt SAT

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije aktivno deluje na področju pridobivanja sredstev s strani Evropske unije in tako s pomočjo številnih projektov spodbuja razvoj višjih strokovnih šol. V programu Erasmus+, KA2 2017 je bila med dvema izbranima projektoma uspešna tudi Skupnosti VSŠ in sicer s projektom SAT – Smart Electronic System for tracking Apprenticeships. V projekt je vključenih 6 institucij iz 5 držav: Skupnost VSŠ in EŠ Celje (oboji iz Slovenije), EURASHE (Belgija), Veleučilište VERN (Hrvaška), CASPHE (Češka), KIC Malta (Malta).

Aktivnosti projekta:

  • Vzpostavitev sistema za merjenje in vodenje praktičnega izobraževanja.
  • Preverjanje sistema na področju ekonomije z različnimi deležniki (TSI institucije, delodajalci, študenti).
  • Priprava tehnološkega načrta upravljanja PRI: razvoj digitalnega sistema in povezovanje z različnimi bazami.
  • Razvoj prototipa sistema.
  • Priprava in izvedba izobraževanja za uporabnike.

Kaj VSŠ pridobijo v/iz projektu(-a)?

  • Sistem za merjenje in vodenje praktičnega izobraževanja.
  • Uporaba prototipa sistema in izdelane možnosti povezovanja obstoječih evidenc TSI s prototipom.
  • Izobraževanja za uporabnike.

Pridobljena sredstva so v višini 223.812 €, trajanje projekta je predvideno od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2020.