EURASHE: Letna skupščina in 26. konferenca

EURASHE: Letna skupščina in 26. konferenca

EURASHE je kot Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu v Beogradu organiziralo 2 dogodka – letno skupščino EURASHE in 26. konferenco.

Letna skupščina je potekala 20. aprila in prinesla kar nekaj novosti. Poleg pregleda letnega in finančnega poročila ter sprememb glede članic EURASHE, so potekale tudi volitve za člane Upravnega odbora EURASHE. Ti so postali: Armando Pires (CCISP, Portugalska), Marc Vandewalle (VLHORA, Belgija), Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič (ASHVC, Slovenija), Paul Hannigan (LYIT, Irska), Alan Sherry(WoSCoP, VB), Juan Carlos Hernandez Buades (CEU Andalusia Foundation, Španija), Branko Savić (CAASS, Srbija). Armando Pires je postal novi podpredsednik, Michal Karpišek (Češka) pa sekretar EURASHE. Vsem izvoljenim iskrene čestitke in veliko uspeha pri delu!

V četrtek 21. in petek 22. 4. je 26. konferenca  z naslovom S SODELOVANJEM SI PRIZADEVAMO ZA ODLIČNOST – VISOKO ŠOLSTVO IN SVET DELA predstavila 3 ključne prednosti sodelovanja: zaposljivost, regionalni razvoj in inovacije. V okviru zaposljivosti so bili izpostavljeni indikatorji, načini sodelovanja in vključevanj, ki podpirajo zaposljivost diplomantov. Kot osrednji govornik je nastopil prof. dr. Michael Nagel iz Baden-Württemberg Cooperative State University Stuttgart (Nemčija), ki je predstavil zaposljivost kot sposobnost, ki jo je potrebno krepiti in nadgrajevati. V procesu izobraževanja in praktičnega usposabljanja študentov, le-ti postopoma pridobivajo delovne odgovornosti premo sorazmerne z znanjem, ki ga osvojijo na univerzi. Ob koncu študija so študenti sposobni teoretično in praktično izpeljati celoten projekt samostojno. Terry Dray iz Liverpool John Moores University je v nadaljevanju v svoji delavnici zaposljivost definiral kot zmožnost, da študent dobi službo, jo ohrani in vzdržuje. Kot takšna bi morala biti zaposljivost strateška usmeritev in takšno so jo definirali na njihovi univerzi. Razvili so World of work program, ki temelji na več vrstah kapitala, ki ga premore posamezen študent: socialni, intelektualni, kulturni, kompetenčni, strokovni in taktični kapital (več). Drugi dan konference je izhodišča za razmišljanje o regionalnem razvoju in inovacijah podal Paul Benneworth iz University of Twente (Nizozemska), ki je poudaril, da mora parnersko sodleovanje prinesti dano vrednost vsem vključenim. Raziskave, razvoj in inovacije pa kot take morajo biti prepoznane kot ključni integralni element strokovnega šolstva. Delovne skupine so v nadaljevanju predstavile več primerov dobre prakse. V eni izmed skupin je kot moderator sodelovala tudi Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič kot predstavnica Skupnosti VSŠ. Skupaj z Ružico Stanković iz CAAS (Srbija) sta predstavili prednosti regionalnega sodelovanja zahodnega Balkana.

Konferenca je bila vsebinsko obsežna, na njej je sodelovalo veliko predstavnikov tako visokega šolstva, kot podjetij in šudentov. Konference se je udeležilo 200 udeležencev, sodeloval je tudi minister za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije Srđan Verbić. Več na http://www.eurashe.eu/events/annual-conferences/26-belgrade-2016/, udeležili sta se je 2 predstavnici Skupnosti VSŠ.

20160420_181728 20160420_181806 20160421_150808 20160421_153828 20160421_153908 20160421_153913