EURASHE – strateška delavnica, skupščina in upravni odbor

EURASHE – strateška delavnica, skupščina in upravni odbor

Ob robu letne konference so 29. marca v Le Havru potekali še 3 dogodki v organizaciji EURASHE: strateška delavnica, skupščina in upravni odbor.

Na strateški delavnici smo podali pripombe na pripravljen osnutek Strateškega okvira EURASHE 2017 – 2020 (v prilogi). Predstavljeno je bilo letno poročilo za leto 2016 (v prilogi), pregled vseh projektov, strateški okvir 2017 – 2020, finančno poročilo za 2016 in načrt za 2017 ter predlog posodobitve osnovne članarine. Skupščina je volila novega člana Upravnega odbora, ki se je sprostilo, ko je Michal Karpisek (CZ) prevzel vlogo generalnega sekretarja EURASHE ter volitve predsednika EURASHE, saj je dosedanjemu predsedniku, Stephanu Lauwicku (FR), potekel mandat. Z veliko večino je bil izvoljen za člana upravnega odbora izvoljen Ulf-Daniel Ehlers, DHBW (DE) in prav tako z veliko večino predsednik Stephan Lauwick, ki smo ju na krajšem upravnem odboru potrdili ter Ulfa-Daniela Ehlersa tudi kot drugega podpredsednika EURASHE. Odločitev je Skupščina potrdila. Pregledali smo prijave za izvedbo Letne konference 2018 in na podlagi le-teh izbrali Tallin za naslednjo gostiteljico. Pregledali smo seznam vseh dosedanjih dogodkov v organizaciji EURASHE ali s prisotnostjo EURASHE v letu 2017 in tudi seznam dogodkov do oktobra 2017. Predstavljena sta bili tudi Stališče UAS4EUROPE o Horizon 2020 (v prilogi), Izjava o prehodnosti med PSI in TSI (v prilogi) in Brošura letne konference 2017 (v prilogi).