Europass za digitalne listine

Europass za digitalne listine

V Sloveniji je kar 19.430 registriranih uporabnikov novega portala Europass, ki je bil vzpostavljen 1. julija 2020. Kot podporno storitev Europass, Evropska komisija razvija tehnično infrastrukturo Europass za digitalne listine (EDCI), s čimer želi podpreti učinkovitost in varnost pri prepoznavanju listin po vsej Evropi z omogočanjem overjanja digitalnih listin.

Digitalna listina je dokumentirana izjava, ki vsebuje trditve o osebi, ki jih izda izobraževalna organizacija po opravljenem izobraževanju oz. usposabljanju (sem sodijo tudi diplome). Vsebuje informacije o spretnostih in kvalifikacijah, kot določa Europass. EDCI zagotavlja varen, zaupanja vreden in odporen sistem proti goljufijam ter omogoča zasebnost in zaščito podatkov. Najpomembneje je, da je listine ene države članice mogoče razumeti in preveriti v kateri koli drugi. Učenci, delodajalci, izvajalci izobraževanja in usposabljanja ter drugi organi bodo lahko preverili, ali so spričevala in druge kvalifikacije veljavne in verodostojne. Z uporabo infrastrukture imajo institucije enostaven dostop do osnovnih informacij na spričevalu ali kvalifikaciji.

EDCI_1

Skupnost VSŠ in višje strokovne šole smo bili povabljeni k pilotnemu izvajanju ‘Implementing the Europass Digital Credentials Infrastructure (EDCI)’, ki se je pričelo v septembru 2020. K testiranju so prestopile:
• GEA College CVŠ,
• Šolski center Novo mesto,
• Prometna šola Maribor,
• Višja strokovna šola Academia.

Testiranje poteka po naslednjih korakih:
1. Urejanje kvalificiranega elektronskega žiga posameznih VSŠ.
2. Predstavitev orodja EDCI VSŠ.
3. Določitev obsega testiranja podatkov in načina obdelave podatkov za uvoz v EDCI.
4. Poročanje in reševanje tehničnih težav.
5. Srečanje Skupnosti VSŠ s Skupino za pripravo ANDI (MIZŠ) in srečanje s Projektno skupino za razvoj pobude Europass (CPI in MIZŠ).
6. Predstavitev Europassa in rezultatov testiranja EDCI na Evropskem tednu poklicnih spretnosti.
7. Priprava končnega poročila o testiranju za MIZŠ.

Prvi rezultati testiranja so pokazali:
1. Za izdajo digitalnih listin bo potrebno spremeniti trenutni Pravilnik o izdaji javnih listin v višjem strokovnem izobraževanju, ki je podlaga za izdajo diplom in diplomskih listin.
2. EDCI omogoča vnos vseh podatkov, ki so trenutno potrebni za izdajo diplome in priloge k diplomi. Potrebno je dobro razumevanje terminologije za pravilen vnos podatkov ter ustrezna podpora tehnične ekipe EDCI.
3. Potrebno bo pripraviti avtomatski prenos podatkov iz ustreznega programa šole v obliki cvs za vnos v EDCI.
4. Grafična podoba višješolske diplome ni skladna z obstoječo predlogo EDCI, tehnična ekipa EDCI je pripravila možnost za vnos določenih grafičnih elementov ter s tem omogočila določene prilagoditve.

Več informacij o projektu je dostopno na spletni strani EK: https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/europass-digital-credentials-infrastructure.

EDC-Slovenia_1_20201126_Page_1