Evropska komisija: Strokovni pregled na področju vajeništva

Evropska komisija: Strokovni pregled na področju vajeništva

Generalni direktorat za zaposljivost, socialne zadeve in vključevanje Evropske komisije je v Bratislavi 19. in 20. oktobra organiziral srečanje strokovnjakov na področju vajeništva. Predstavnica Skupnosti VSŠ je bila Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, ki je sodelovala v delovni skupini za praktično izobraževanje v višjem strokovnem šolstvu.

Praktično izobraževanje v podjetju in vajeništvo v glavnem povezujemo z izobraževanjem mladine v glavnem v srednjih šolah na stopnjah 3 in 4 po EOK. V zadnjem času se opaža uvajanje praktičnega izobraževanja tudi na višjih stopnjah EOK tako znotraj kot izven univerz. Del tovrstnih izobraževanj se izvaja izven bolonjskega sistema in v tesnem sodelovanju s trgom dela ter izobražuje za kvalifikacije, ki pripravljajo študente direktno za vstop na trg dela predvsem na stopnji 5 EOK. Prav tako pa se vse več institucij odloča za tovrstne programe in kvalifikacije tudi na stopnji 6 in 7 EOK. Na začetki so se predvsem programi medicine in pedagoškega osebja izvajali na ta način opažamo v zadnjem času tudi porast interesa drugih sektorjev za tovrstno izobraževanje.

Prav ekonomska kriza je povzročila, da se od leta 2008 v veliko državah srečujemo z vse večjo razliko med potrebami trga dela in ponudbo ustreznih kadrov na tržišču. Predvsem se je v veliko državah pojavil problem visoko izobraženih mladih brez delovnih izkušenj, ki so ostali v veliki meri brezposelni. V ta namen je začelo prihajati na področju visokega šolstva do velikih premikov predvsem v smeri povečanja potrebe po vključitvi praktičnega izobraževanja v podjetjih v osnovni del kurikula. Najdaljšo tradicijo na tem področju imajo Francija, Nemčija in Belgija sledile pa so jim v zadnjem času tudi Avstrija, Madžarska, Irska, Italija, Španija in Velika Britanija. V Sloveniji razmišljajo o uvedbi vajeništva tudi na višjih stopnjah. Raziskave in razvoj po državah kaže predvsem na veliko dinamiko znotraj stopnje 5 EOK, ki pa so zelo raznolike in še ni jasne opredelitve in harmonizacije med državami in znotraj posameznih držav.

V ta namen nam je bil v okviru plenarnega dela predstavljen primer Slovaške in v okviru delovne skupine 4 še primeri Švedske, Avstrije, Nemčije in Madžarske. V primeru Švedske in Madžarske je sama izvedba programa v povojih zato o konkretnih rezultatih še ni moč poročati. V primeru Avstrije gre za odpiranje prehodnosti na višje stopnje direktno tudi imetnikom mojstrskih izpitov. V primeru Nemčije pa gre za izvajanje dualnega sistema, ki je pri njih že tradicionalno dobro sprejet tudi na višje stopnje. V vseh primerih pa se ugotavlja, da ni toliko pomanjkanja ustrezne ponudbe kolikor gre predvsem za pomanjkanje interesa med kandidati, da se odločijo za tovrstno pot.

V namen promocije Evropska komisija aktivno pripravlja prvi teden poklicnega in strokovnega izobraževanja.