IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Polno ime: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022
Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 2022 
Pridobljena sredstva: 357.737,50 €

PRIJAVE in NAPOVEDNIK: Programi Izpopolnjevanj CiljajVišje! na daljavo, ki že potekajo v izvedbi konzorcijskih partnerjev ali bodo v prihodnje. Vabljeni, da se nam pridružite!

 

Naziv programa Termin izvajanja  Izvajalec programa Opis programa in prijava
Mala šola za velike strokovnjake odnosov z javnostmi pričetek 23. 8. 2021 Šolski center Celje  
Priprava višješolskih študijskih programov september 2021 Šolski center Nova Gorica  
Humanoidni roboti september 2021 Šolski center Celje  
Kakovostno vodenje višje strokovne šole oktober 2021 Šolski center Slovenj Gradec  
NAMEN PROJEKTA IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc.

  • Pridobljene kompetence bodo odgovarjale na razvojne potrebe višjih strokovnih šol in vodile k zmanjšanju neskladij med usposobljenostjo in potrebami zaposlenih.
  • Prav tako bodo prispevale k razvoju kariere zaposlenih, njihovemu osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi ter višji kakovosti izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela.


CILJ PROJEKTA 

je usposobiti zaposlene, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali pričeli z opravljanjem le-tega. Cilj je usposobiti 600 udeležencev skozi raznovrstne programe izpopolnjevanj, največ 15 udeležencev v posameznih izvedbah.

V ospredju je izpopolnjevanje splošnih kompetenc:
– učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju
– usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
– učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

Pri specifičnih kompetencah je osredotočenost na izpopolnjevanje digitalnih kompetenc, ki so vključene v vse programe izpopolnjevanj:
– izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
– informacijska in podatkovna pismenost,
– komunikacija in sodelovanje,
– izdelovanje digitalnih vsebin,
– varnost in problemsko reševanje.

Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji je tukaj.

Programi Izpopolnjevanj CiljajVišje! so potekali na daljavo v izvedbi konzorcijskih partnerjev projekta:

Naziv programa Termin izvajanja  Izvajalec programa Opis programa in vtisi udeležencev
Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 1 3. 11. – 18. 11. 2020 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Vtisi udeležencev
E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol 1 4. 11. 2020 – 5. 1. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Vtisi udeležencev
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 1 5. 11. – 18. 11. 2020 Skupnost VSŠ Dokument
Vtisi udeležencev
Pojasnilo za akreditacijsko komisijo
Inovativne metode poučevanja in učna okolja 12. 11. – 10. 12. 2020 Šolski center Celje Dokument
Vtisi udeležencev
Poučevanje s pomočjo IKT in E-učenje 18. 11. – 10. 12. 2020 Šolski center Celje Dokument
Vtisi udeležencev
Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 2 24. 11. – 9. 12. 2020 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija ped. procesa 1 24. 11. – 8. 12. 2020 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Vtisi udeležencev
E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 1 30. 11. – 18. 12. 2020 Skupnost VSŠ Dokument
Vtisi udeležencev
E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje VSŠ 2 1. 12. 2020 – 12. 1. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja 1 6. 1. – 28. 1. 2021 Šolski center Slovenj Gradec
Dokument
E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 2 18. 1. – 28. 1. 2021 Skupnost VSŠ Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 2 4. 2. – 23. 2. 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Ustvarjanje pozitivne podobe institucije v javnosti 1. 3. – 22. 3. 2021 Šolski center Celje Dokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa 2 1. 3. – 26. 3. 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Spodbujanje zdravja zaposlenih 24. 3. – 12. 4. 2021 Skupnost VSŠ Dokument
Vtisi udeležencev
Inovativne metode poučevanja in učna okolja 2 23. 3. – 13. 4. 2021 Šolski center Celje Dokument
Z jezikovno pravilnostjo do večje sporočilne učinkovitosti 10. 3. – 1. 4. 2021 Šolski center Celje Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja 2 8. 4. – 29. 4. 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Učinkovita uporaba orodja 1ka in statistična obdelava podatkov 12. 4. – 29. 4. 2021 Skupnost VSŠ Dokument
Komunikacija s študenti in ostalimi deležniki, vključno z mediji 2 7. 4. – 5. 5. 2021 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Od kreativne projektne ideje do prijave projekta na razpis in vodenje projekta 22. 4. – 31. 5. 2021 Skupnost VSŠ Dokument
Vtisi udeležencev
E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol – MS Teams 20. 4. – 1. 6. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Uvajanje in zagotavljanje kakovosti ter izpolnjevanje zahtev NAKVIS-a 1. 6. – 10. 6. 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Office 365 10. 5. – 11. 6. 2021 Šolski center Celje Dokument
Sodelovanje z delodajalci 26. 5. – 28. 6. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Načini, pravila in možnosti za boljše poslovno sporazumevanje ter triki za izboljšanje naše učinkovitosti 2. 6. – 29. 6. 2021 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument