IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Polno ime: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022
Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 2022 
Pridobljena sredstva: 357.737,50 €

PRIJAVE in NAPOVEDNIK: Programi Izpopolnjevanj CiljajVišje! na daljavo, ki že potekajo v izvedbi konzorcijskih partnerjev ali bodo v prihodnje. Vabljeni, da se nam pridružite!

Naziv programa Termin izvajanja Opis programa in prijava Izvajalec programa
Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije 24. 5. – 31. 5. 2022 Dokument
Šolski center Celje
NAMEN PROJEKTA IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc.

  • Pridobljene kompetence bodo odgovarjale na razvojne potrebe višjih strokovnih šol in vodile k zmanjšanju neskladij med usposobljenostjo in potrebami zaposlenih.
  • Prav tako bodo prispevale k razvoju kariere zaposlenih, njihovemu osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi ter višji kakovosti izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela.


CILJ PROJEKTA 

je usposobiti zaposlene, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali pričeli z opravljanjem le-tega. Cilj je usposobiti 600 udeležencev skozi raznovrstne programe izpopolnjevanj, največ 15 udeležencev v posameznih izvedbah.

V ospredju je izpopolnjevanje splošnih kompetenc:
– učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju
– usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
– učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

Pri specifičnih kompetencah je osredotočenost na izpopolnjevanje digitalnih kompetenc, ki so vključene v vse programe izpopolnjevanj:
– izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
– informacijska in podatkovna pismenost,
– komunikacija in sodelovanje,
– izdelovanje digitalnih vsebin,
– varnost in problemsko reševanje.

Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji je tukaj.

Programi Izpopolnjevanj CiljajVišje! so potekali na daljavo v izvedbi konzorcijskih partnerjev projekta:

Naziv programa Termin izvajanja  Izvajalec programa Opis programa in vtisi udeležencev
Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 1 3. 11. – 18. 11. 2020 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Vtisi udeležencev
E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol 1 4. 11. 2020 – 5. 1. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Vtisi udeležencev
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 1 5. 11. – 18. 11. 2020 Skupnost VSŠ Dokument
Vtisi udeležencev
Pojasnilo za akreditacijsko komisijo
Inovativne metode poučevanja in učna okolja 12. 11. – 10. 12. 2020 Šolski center Celje Dokument
Vtisi udeležencev
Poučevanje s pomočjo IKT in E-učenje 18. 11. – 10. 12. 2020 Šolski center Celje Dokument
Vtisi udeležencev
Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 2 24. 11. – 9. 12. 2020 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija ped. procesa 1 24. 11. – 8. 12. 2020 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Vtisi udeležencev
E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 1. izvedba 30. 11. – 18. 12. 2020 Skupnost VSŠ Dokument
Vtisi udeležencev
E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje VSŠ 2 1. 12. 2020 – 12. 1. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja 1 6. 1. – 28. 1. 2021 Šolski center Slovenj Gradec
Dokument
E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 2. izvedba 18. 1. – 28. 1. 2021 Skupnost VSŠ Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 2 4. 2. – 23. 2. 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Ustvarjanje pozitivne podobe institucije v javnosti 1. 3. – 22. 3. 2021 Šolski center Celje Dokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa 2 1. 3. – 26. 3. 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Spodbujanje zdravja zaposlenih 24. 3. – 12. 4. 2021 Skupnost VSŠ Dokument
Vtisi udeležencev
Inovativne metode poučevanja in učna okolja 2 23. 3. – 13. 4. 2021 Šolski center Celje Dokument
Z jezikovno pravilnostjo do večje sporočilne učinkovitosti 10. 3. – 1. 4. 2021 Šolski center Celje Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja 2 8. 4. – 29. 4. 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Učinkovita uporaba orodja 1ka in statistična obdelava podatkov 12. 4. – 29. 4. 2021 Skupnost VSŠ Dokument
Komunikacija s študenti in ostalimi deležniki, vključno z mediji 2 7. 4. – 5. 5. 2021 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Od kreativne projektne ideje do prijave projekta na razpis in vodenje projekta 22. 4. – 31. 5. 2021 Skupnost VSŠ Dokument
Vtisi udeležencev
E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol – MS Teams 20. 4. – 1. 6. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Uvajanje in zagotavljanje kakovosti ter izpolnjevanje zahtev NAKVIS-a 1 1. 6. – 10. 6. 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Office 365 10. 5. – 11. 6. 2021 Šolski center Celje Dokument
Sodelovanje z delodajalci 26. 5. – 28. 6. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Načini, pravila in možnosti za boljše poslovno sporazumevanje ter triki za izboljšanje naše učinkovitosti 2. 6. – 29. 6. 2021 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Mala šola za velike strokovnjake odnosov z javnostmi 7. 9. – 21. 9. 2021 Šolski center Celje Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 3 20. 9. – 13. 10. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Uvajanje in zagotavljanje kakovosti ter izpolnjevanje zahtev NAKVIS-a 2 27. 9. – 27. 10. 2021 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Inovativne metode poučevanja in učna okolja 3 29. 9. – 11. 10. 2021 Šolski center Celje Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa 3 18. 10. – 18. 11. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Postopek priprave ali prenove VSŠ programov in študijskih programov za izpopolnjevanje 1 21. 10. – 19. 11. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Interaktivne in multimedijske vsebine 2. 10. – 8. 12. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Kakovostno vodenje višje strokovne šole 1 8. 11. – 26. 11. 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 2 8. 11. – 8. 12. 2021 Skupnost VSŠ Dokument
Office 365, 2. izvedba 23. 11. – 9. 12. 2021 Šolski center Celje Dokument
Kakovostno vodenje višje strokovne šole 2 24. 11. – 10. 1. 2022 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Postopek priprave ali prenove VSŠ programov in študijskih programov za izpopolnjevanje 2 23. 11. – 15. 12. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja 2 24. 11. – 10. 1. 2022 Šolski center Nova Gorica Dokument
Spodbujanje zdravja zaposlenih 2 30. 11. – 14. 12. 2021 Šolski center Celje Dokument
Spodbujanje zdravja zaposlenih 3 2. 12. – 10. 1. 2022 Šolski center Nova Gorica Dokument
Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na primeren razpis in vodenje projekta 2 18. 1. – 22. 2. 2022 Skupnost VSŠ Dokument
Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije 2. 2. – 26. 2. 2022 Šolski center Celje Dokument
Interaktivne in multimedijske vsebine 2 2. 2. – 23. 3. 2022 Šolski center Nova Gorica Dokument
Individualizacija dela s študenti s posebnimi potrebami 15. 3. – 29. 3. 2022 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije 2 15. 3. – 7. 4. 2022 Šolski center Celje Dokument
Karierno svetovanje 14. 3. – 11. 4. 2022 Šolski center Nova Gorica Dokument
Kakovostno vodenje višje strokovne šole 3 8. 4. – 25. 4. 2022 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Kaj početi z družbenimi omrežji na šoli in v predavalnicah? 11. 4. – 10. 5. 2022 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument