IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Polno ime: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022
Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 2022 
Pridobljena sredstva: 357.737,50 €

INOVATIVNE METODE POUČEVANJA IN UČNA OKOLJA

O PROGRAMU

Cilj programa je predavatelje in zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja, spodbuditi k večji uporabi inovativnih/prožnih oblik poučevanja in učnih okolij, ki so študentom bližje. Program izpopolnjevanja se izvede s kombiniranim učenjem, kjer je tradicionalno poučevanje dopolnjeno s sodobnimi komunikacijskimi kanali, didaktičnimi pripomočki in samostojnim delom.

INFORMACIJE O IZVAJANJU

Izvajalec: Šolski center Celje
Pričetek: 12. 11. 2020
Obseg izobraževanja: 40 šolskih ur (30 ur srečanj in 10 ur samostojnega dela)
Lokacija: na daljavo (on-line)

Urnik izvajanja on-line srečanj:

četrtek: 12.11.2020 ob 13.00, 4 ure
petek: 13.11.2020 ob 14.00, 4 ure
ponedeljek: 16.11.2020 ob 13.30, 4 ure
torek: 17.11.2020 ob 13.00, 4 ure
četrtek: 19.11.2020 ob 13.00, 4 ure
torek: 24.11.2020 ob 14.00, 4 ure
četrtek: 3.12.2020 ob 14.00, 4 ure
četrtek: 10.12.2020 ob 14.00, 2 uri

VSEBINA
  • Prožne oblike izobraževanj (koncept problemsko usmerjenega pouka, sodelovalno učenje, recipročno učenje, koncept hitrih treningov, implementacija industrije 4.0 in sodobnih pristopov v izobraževanje)
  • Uporaba videa v izobraževanju (uporaba in samostojna izdelava video vodiča)
  • Napredne računalniške tehnologije (vključevanje napredne računalniške tehnologije v izobraževanje, humanoidni roboti)
  • Kreativna učna okolja, primeri dobrih praks


Izjava udeleženca programa

Potrdilo ravnatelja

NAMEN PROJEKTA IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc.

  • Pridobljene kompetence bodo odgovarjale na razvojne potrebe višjih strokovnih šol in vodile k zmanjšanju neskladij med usposobljenostjo in potrebami zaposlenih.
  • Prav tako bodo prispevale k razvoju kariere zaposlenih, njihovemu osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi ter višji kakovosti izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela.


CILJ PROJEKTA 

je usposobiti zaposlene, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali pričeli z opravljanjem le-tega. Cilj je usposobiti 600 udeležencev skozi raznovrstne programe izpopolnjevanj, največ 15 udeležencev v posameznih izvedbah.

V ospredju je izpopolnjevanje splošnih kompetenc:
– učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju
– usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
– učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

Pri specifičnih kompetencah je osredotočenost na izpopolnjevanje digitalnih kompetenc, ki so vključene v vse programe izpopolnjevanj:
– izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
– informacijska in podatkovna pismenost,
– komunikacija in sodelovanje,
– izdelovanje digitalnih vsebin,
– varnost in problemsko reševanje.

Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji je tukaj.

Programi Izpopolnjevanj CiljajVišje! bodo potekali na daljavo (on-line) v izvedbi konzorcijskih partnerjev projekta.

Naziv programa Termin izvajanja  Izvajalec programa Opis programa
Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 3. 11. 2020 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 5. 11. 2020 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa 24. 11. 2020 Šolski center Slovenj Gradec Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja januar 2021 Šolski center Slovenj Gradec Dokument

Programi Izpopolnjevanj CiljajVišje! so potekali na daljavo (on-line) v izvedbi konzorcijskih partnerjev projekta.