IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Polno ime: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022
Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 2022 
Pridobljena sredstva: 357.737,50 €

E-VODENJE IN SPREMLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

O PROGRAMU

Program je namenjen interaktivnemu izobraževanju sedanjih in bodočih organizatorjev praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah za uspešno in kakovostno vodenje, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalvacijo praktičnega izobraževanja ter uporabo Apprentice Track spletnega orodja.

INFORMACIJE O IZVAJANJU

Izvajalec: Skupnost VSŠ
Pričetek: 18. 1. 2021 ob 13.00
Obseg izobraževanja: 24 šolskih ur 
Lokacija: na daljavo (on-line)

Urnik izvajanja on-line srečanj po 3 šolske ure:
ponedeljek, 18. 1. 2021 ob 13.00 uri
torek, 19. 1. 2021 ob 16.00 uri
četrtek, 21. 1. 2021 ob 13.00 uri
ponedeljek, 25. 1. 2021 ob 13.00 uri
torek, 26. 1. 2021 ob 16.00 uri
četrtek, 28. 1. 2021 ob 13.00 uri

VSEBINA
  1. modul: Priprava na PRI in njegovo načrtovanje: 8 ur
  2. modul: Uspešna izvedba PRI: 8 ur
  3. modul: Ocenjevanje in evalvacija PRI: 8 ur

Izjava udeleženca programa

Potrdilo ravnatelja

Program

Programi Izpopolnjevanj CiljajVišje!, ki potekajo na daljavo (on-line) v izvedbi konzorcijskih partnerjev projekta:

Naziv programa Termin izvajanja  Izvajalec programa Opis programa
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja 6. 1. 2021 – 29. 1. 2021 Šolski center Slovenj Gradec

Dokument

Pojasnilo za akreditacijsko komisijo

NAMEN PROJEKTA IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc.

  • Pridobljene kompetence bodo odgovarjale na razvojne potrebe višjih strokovnih šol in vodile k zmanjšanju neskladij med usposobljenostjo in potrebami zaposlenih.
  • Prav tako bodo prispevale k razvoju kariere zaposlenih, njihovemu osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi ter višji kakovosti izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela.


CILJ PROJEKTA 

je usposobiti zaposlene, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali pričeli z opravljanjem le-tega. Cilj je usposobiti 600 udeležencev skozi raznovrstne programe izpopolnjevanj, največ 15 udeležencev v posameznih izvedbah.

V ospredju je izpopolnjevanje splošnih kompetenc:
– učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju
– usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
– učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

Pri specifičnih kompetencah je osredotočenost na izpopolnjevanje digitalnih kompetenc, ki so vključene v vse programe izpopolnjevanj:
– izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
– informacijska in podatkovna pismenost,
– komunikacija in sodelovanje,
– izdelovanje digitalnih vsebin,
– varnost in problemsko reševanje.

Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji je tukaj.

Programi Izpopolnjevanj CiljajVišje! so potekali na daljavo (on-line) v izvedbi konzorcijskih partnerjev projekta:

Naziv programa Termin izvajanja  Izvajalec programa Opis programa in vtisi udeležencev
Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 1 3. 11. 2020 – 18. 11. 2020 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Dokument

Vtisi udeležencev

E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol 1 4. 11. 2020 – 5. 1. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 5. 11. 2020 – 18. 11. 2020 Skupnost VSŠ

Dokument

Vtisi udeležencev

Pojasnilo za akreditacijsko komisijo

Inovativne metode poučevanja in učna okolja 12. 11. 2020 – 10. 12. 2020 Šolski center Celje

Dokument

Vtisi udeležencev

Poučevanje s pomočjo IKT in E-učenje 18. 11. 2020 – 10. 12. 2020 Šolski center Celje Dokument
Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 2 24. 11. 2020 – 9. 12. 2020 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Dokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa 24. 11. 2020 – 8. 12. 2020 Šolski center Slovenj Gradec

Dokument

Vtisi udeležencev

Pojasnilo za akreditacijsko komisijo

E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 1 30. 11. 2020 – 18. 12. 2020 Skupnost VSŠ

Dokument

Vtisi udeležencev

E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol 2 1. 12. 2020 – 12. 1. 2021 Šolski center Nova Gorica Dokument