Javni poziv za vpis v register strokovnjakov

Javni poziv za vpis v register strokovnjakov

Z namenom krepitve sodelovanja Skupnosti Višjih strokovnih šol Republike Slovenije in Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, je na podlagi 8. člena Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2018; v nadaljevanju: Merila) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavil javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov.

Na področju višješolskega izobraževanja pozivamo k vpisu:

  •  predavatelje višjih strokovnih šol,
  • študente, vpisane na višje strokovne šole,
  • predstavnike delodajalcev, ki imajo izkušnje s praktičnim izobraževanjem v višjem strokovnem izobraževanju in bi sodelovali pri zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol.

Kandidati za strokovnjake se bodo morali udeležiti obveznega praktičnega izobraževanja, ki ga organizira NAKVIS. Izobraževanje bo potekalo v sredo, 21. aprila 2021 in četrtek, 22.aprila 2021, v online obliki.

Rok za prijave je torek, 6. april 2021.

Za vse dodatne informacije o javnem pozivu lahko posredujete vprašanja na elektronski naslov: info@nakvis.si.