Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

Obveščamo vas, da je bil dne 19. 6. 2020 objavljen Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Namen javnega razpisa je zaposlenim (kot zaposlen se šteje tudi samostojni podjetnik – s. p.), ki so prepoznani kot ustrezen kader (kot ustrezen kader so prepoznani posamezniki, ki so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali ga še opravljajo oziroma so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca) za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, omogočiti izboljšanje kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je usposobiti 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov izpopolnjevanja za zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ter sofinanciranje priprave strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Vrednost javnega razpisa: 1.248.945,75 EUR

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 10. 7. 2020.

Informativni dan bo potekal 3. 7. 2020, ob 10. uri v prostorih MIZŠ (soba P20).

Vabimo vas, da si besedilo JR in vso pripadajočo dokumentacijo pogledate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izpopolnjevanje-strokovnih-delavcev-v-visjem-strokovnem-izobrazevanju-in-izobrazevalcev-v-neformalnih-izobrazevalnih-programih-za-odrasle-od-2020-do-2022/ ) ali v Uradnem listu RS, št 89/2020 z dne: 19. 6. 2020.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.