Kakovost

NAKVIS

Za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti višjega strokovnega izobraževanja je pristojen Svet za evalvacijo visokega šolstva oz. Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

nakvis
KOMISIJA ZA KAKOVOST

Vzpostavljanje in vzdrževanje enotnega sistema kakovosti je sestavni del višješolskega strokovnega izobraževanja. Pod okriljem Skupnosti VSŠ s to usmeritvijo uspešno deluje 6-članska Komisija za kakovost, ki deluje v povezavi z nacionalno agencijo NAKVIS.

ČLANSTVO

Komisijo vodi mag. Gabrijela Kotnik. Ostali člani komisije so:

  • doc. dr. Branko Škafar,
  • ga. Marija Sraka,
  • doc. dr. Anita Goltnik Urnaut,
  • dr. Andreja Križman in
  • g. Marko Dotzauer.
CILJI
  • spodbujanje sistema kakovosti na področju višješolskega izobraževanja,
  • izmenjava primerov dobrih praks s področja kakovosti,
  • priprava in izvedba dodatnega izobraževanja na področju kakovosti,
  • razvoj sistema poslovne odličnosti za višješolsko strokovno izobraževanje,
  • podpora razvoju sistema kakovosti v višjih strokovnih šolah.