Karierni centri

 

 


KARIERNO SVETOVANJE NA VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH

Pogovor z dr. Anito Goltnik Urnaut

V sklopu razpisa za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije v letu 2018 in 2019 je šest izbranih višjih strokovnih šol pod organizacijo Skupnosti VSŠ izvedlo številne aktivnosti za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere višješolskim študentom. V sklopu razpisa za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije v letu 2021 se pod organizacijo Skupnosti VSŠ načrtujejo številne aktivnosti za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere višješolskim študentom.


Aktivnosti izbranih višjih strokovnih šol v letih 2018 in 2019:

 • V letu 2018 so izvedle posvetovanja z delodajalci, s katerimi sodelujejo v okviru izbranega študijskega programa, s ciljem pregledati in uskladiti kompetence v svojih študijskih programih.
 • Sodelovale so pri oblikovanju oziroma nadgradnji strokovnih gradiv, podlag in baz podatkov za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere. V letu 2019 so v ta namen izvedle vsaj 1 karierno svetovanje študentom z namenom preverjanja ustreznosti Smernic za izvajanje kariernega svetovanja na višjih strokovnih šolah in načrta za karierni intervju.
 • V letu 2018 so pripravile načrt predstavitve delodajalcev za izvedbo predstavitev za študente do konca študijskega leta 2018/19.
 • Se udeležile usposabljanja za karierne svetovalce, ki ga je organizirala Skupnost VSŠ 5. 11. 2018 ter 30. 9. 2019 v Ljubljani.

 

Načrtovane aktivnosti izbranih višjih strokovnih šol v letu 2021:

 • V letu 2021 je planirana modifikacija sistema za delovanje kariernih centrov. Pregledale bodo obstoječo metodologijo in naredile analizo stanja. Pripravile bodo predloge izboljšav in sistemskih rešitev.
 • Sodelovale bodo na sestankih in strokovnih srečanjih s predstavniki podjetij in višjih strokovnih šol in organizirale poslovne zajtrke.
 • Pripravile bodo delavnice za izobraževanje študentov.
 • Organizirale bodo karierno svetovanje in ozaveščale študente preko info točk.
 • Izobraževale bodo karierne svetovalce za vodenje in organizacijo kariernih centrov.

 

 • Vključile so svoje študente na izobraževanja Skupnosti VSŠ z naslovom Vstop na trg dela (v letu 2018) ter Karierna orientacija in vseživljenjsko učenje (v letu 2019), z namenom osveščanja študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja.
 • V letu 2019 so zagotovile strokovnega delavca, ki je sodeloval v fokusni skupini z namenom preverjanja Metodologij za vzpostavitev sistema za delovanje kariernih centrov na vsaj 1 izvedenem srečanju s predstavniki podjetij in drugimi deležniki. O izvedeni aktivnosti so VSŠ podale pisno poročilo s priporočili.
 • K sodelovanju so povabile diplomanta, ki je sodeloval na okrogli mizi v sklopu Višješolskega srečanja študentov Slovenije dne 22. 10. 2019 na Treh kraljih na Pohorju, kjer je predstavil svojo uspešno karierno pot.

Namen razpisa je bil sofinanciranje dejavnosti za kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije. Končni cilj Skupnosti VSŠ je, da karierni centri na višji strokovni šoli s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbujajo karierno orientacijo višješolskih študentov.
V interesu višjih strokovnih šol in Skupnosti VSŠ je, da se izobraževanja in usposabljanja za študente nadaljujejo. V ta namen se bomo trudili za pridobitev ustreznih sredstev.