KONZORCIJ ZA MOBILNOST in MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ

Polno ime: Erasmus+, Konzorcij za mobilnost
Trajanje: 2014-2016, 2017-2020 in 2021-2027