MEDNARODNA DEJAVNOST

Odbor za mednarodno dejavnost svoje delo usmerja predvsem v širjenje mednarodne mreže in pridobivanje mednarodnih partnerjev za nadaljnje sodelovanje na področju mobilnosti študentov in osebja, priprave skupnih mednarodnih programov, razvoja uporabnih raziskav, inovacij in promocije ter prepoznavnosti slovenskega višjega strokovnega šolstva.

Člani odbora: Alicia Leonor Sauli Miklavčič, dr. Blanka Vombergar, mag. Janez Damjan, Helena Jurše Rogelj, Breda Perčič in sekretarka skupnosti.

SEZNAM AKTUALNIH PROJEKTNIH IN MEDNARODNIH AKTIVNOSTIPREDVIDENE PRIJAVE V 2017ODPRTI RAZPISIPREDVIDENI DOGODKI
SEZNAM AKTUALNIH PROJEKTNIH IN MEDNARODNIH AKTIVNOSTI
Projekt BuildPHE | Trajanje projekta: 1/10/2015 - 30/9/2017
Aktivnost Rok
Srečanje partnerjev -pregled zbranih primerov dobre prakse in načrtov izboljšav 25. in 26. julij 2017
Razvoj orodja za primerjavo TSI institucij september 2017
Oblikovan nabor primerov dobrih praks oktober 2017
 Diseminacijski dogodek november 2017
Projekt PROCSEE | Trajanje projekta: 1/11/2015 - 30/9/2018
Aktivnost Rok
Objava priporočil in primerov dobrih praks september 2017
3. nacionalna delavnica – priprava nacionalnih priporočil jesen 2017
Projekt SAPS | Trajanje projekta: 1/11/2016 - 30/10/2018
Aktivnost Rok
Srečanje strokovnjakov 6. – 8. september 2017
Projekt SAT | Trajanje projekta: 1/9/2017 - 31/8/2020
Aktivnost Rok
Podpis pogodbe avgust 2017
ERASMUS+ 16 mobilnost
Aktivnost Rok
Projekt je v teku. 30. maj 2018
ERASMUS+ 17 mobilnost
Aktivnost Rok
Projekt je v teku. 30. maj 2019
PREDVIDENE PRIJAVE V 2017
v pripravi
Aktivnost Rok
ROVEM - K2
Aktivnost Rok
Projekt je bil oddan. 31. marec
ApprenticeshipQ - K2
Aktivnost Rok
Projekt je bil oddan. 31. marec
STEAM4U2 - K2
Aktivnost Rok
Projekt je bil oddan. 31. marec
ODPRTI RAZPISI
Kohezijski skladi
Aktivnost Rok
Priprava dokumentacije in oddaja marec-april
PREDVIDENI DOGODKI
Projekt/področje Aktivnost Rok
BUILDPHE Srečanje partnerjev v projektu, Praga 25. – 26. julij 2017
SAPS Srečanje partnerjev v projektu, Malta 6. – 8. september 2017
VET4EU2 Srečanje predstavnikov, Bruselj 7. september 2017
Evropska komisija Srečanje zunanjih strokovnjakov, Bruselj 8. september 2017
CHAIN5 Srečanje strateške skupine, Rotterdam 22. september 2017
BuildPHE Srečanje partnerjev v projektu, Bruselj 9 – 11. oktober 2017
EURASHE Upravni odbor, skupščina, delovne skupine, okrogla miza o poučevanju; Bruselj 11. – 13. oktober 2017
BuildPHE Diseminacijski dogodek november 2017
CHAIN5 Konferenca “Work-Based Learning”, Luton 9. – 11. oktober 2017
EURASHE Seminar “Applied RDI and regional development”, Porto 16. – 17. november 2017
Evropska komisija Evropski teden poklicnih spretnosti, Bruselj in Slovenija 20. – 24. november 2017
PROCSEE EQF forum, Riga 23. – 25. november 2017
EURASHE Upravni odbor 12. december 2017