SAPS

SAPS oz. Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises je projekt v katerega je vključeno 10 partnerjev (EURASHE, Knowledge Innovation Centre iz Malte, Czech Association of Schools of PHE iz Češke, Association of Directors of IUTs iz Francije, Portuguese Polytechnics Coordinating Council iz Portugalske, West of Scotland Colleges’ Partnership iz Velike Britanije, Conference of AAS iz Srbije, Rectors’ Conference of Lithuanians UCs iz Litve in Skupnost VSŠ).

Projekt se je pričel 1. oktobra 2016 in traja do 30. septembra 2018.

Namen SAPSa je izboljšati zaznavanje in razumevanje malih in srednjih podjetij prednosti vključevanja v praktično izobraževanje študentov terciarnih strokovnih institucij. Želimo zmanjšati ovire in prepreke medsebojnega sodelovanja ter vzpostaviti trajnejše oblike sodelovanja.

SAPS bo predvsem opozoril na ovire za zagotavljanje PRI mest za študente terciarnega strokovnega izobraževanja preko dveh dejavnosti:

 • z izborom in sodelovanjem strokovnjakov na področju vodenja PRI, ki bodo razvili gradiva za poučevanje in učenje v malih in srednjih podjetjih,
 • istočasno izboljšali postopke institucij terciarnega strokovnega izobraževanja in jih naredili bolj odprte za PRI.

Zato bo projekt:

 • razvil orodje za SMP za sodelovanje z institucijami terciarnega strokovnega izobraževanja za pripravo PRI in zaznavanje vrednosti PRI,
 • pripravil navodila kakovosti za institucije terciarnega strokovnega izobraževanja za nudenje PRI malih in srednjih podjetjih, ki vključujejo upravljanje in strategijo, poučevanj in učenje ter operativne pristope.

V drugem delu bo projekt promoviral prednosti PRI pri malih in srednjih podjetjih in omilili percepcijske ovire v 10 državah, izpeljali kampanjo za povečanje interesa za PRI. Pripravili bomo PRI portal s promocijskimi sporočili, primeri dobrih praks, orodji in kontakti za nudenje PRI v Evropi.

Aktivnosti projekta:

 • Vzpostavitev rednega in organiziranega sodelovanja med predstavniškimi organizacijami TSI in MSP.
 • Vzpostavitev skupine strokovnjakov za izdelavo smernic upravljanja praktičnega izobraževanja.
 • Razvoj večjezikovnega interaktivnega portala z izdelanimi gradivi: za poučevanje in učenje MSPjem, primeri dobrih praks za MSPje, baze odgovornih oseb na TSI institucijah, ki lahko MSPjem pomagajo pri upravljanju PRIja.
 • Identificiranje rešitev za specifične izzive podjetij.
 • Promocija pripravništev za pridobivanje MSPjev za sodelovanje.

 Kaj VSŠ pridobijo v/iz projektu(-a)? 

 • Smernice za kvalitetno in uspešno upravljanje praktičnega izobraževanja.
 • Večjezikovni interaktivni portal z izdelanimi gradivi kot podpora podjetjem s katerimi VSŠ institucije sodelujejo.
 • Večja pripravljenost MSPjev za sodelovanje v PRI.
 • Promocija VSŠ programov skozi promocijo PRI.

ORODJE ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Kick Off srečanje (uvodno srečanje partnerjev)

Javni razpis za izbor strokovnjakov

Nacionalna delavnica, 11. 4. 2017

Srečanje partnerjev, september 2017, Malta