MEDNARODNE IZMENJAVE

ALUMNI KLUB

Mobilnost študentom omogoča udeležbo na mednarodni mobilnosti za prakso ali študij v državah programa Erasmus+. Aktivnosti v tem okviru naj bi imele pozitivni in dolgoročni učinek na strokovni in osebni razvoj udeležencev, ki se kažejo v obliki izboljšanega učnega uspeha, boljše zaposljivosti in poklicnih možnosti, okrepljene samoiniciativnosti in podjetništva, večje samostojnosti in samozavesti, izboljšanega znanja tujih jezikov, okrepljene medkulturne zavesti, aktivnejše udeležbe v družbi, boljše osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU, večje motivacije za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

  Izberite kriterij iskanja  


IZKUŠNJE ŠTUDENTOV IZ PRAKSE V TUJINI


Praksa na Islandiji

Irska je presegla pričakovanja

Ko je poklic tudi hobi

Izjemno pozitivne izkušnje

Priznanje časnika Finance

Ponudbe za zaposlitev že v času študija

V času študija spoznaš delodajalce

Z geografije na strojništvo

Slovenski učni načrt boljši od španskegaPrikaži vse