ZDRUŽENJA

Z več kot 15 let izkušenj na mednarodnem parketu, je Skupnost VSŠ aktivno vpeta v ključna mednarodna združenja za področje višješolskega izobraževanja:

EURASHE, CHAIN5, VET4EU2


EURASHE
oz. Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu združuje okoli 1.100 visokošolskih institucij v 40 državah znotraj in zunaj evropskega visokošolskega prostora (EHEA), ki ponujajo strokovno usmerjene programov in se ukvarjajo z aplikativnimi in strokovno usmerjenimi raziskavami znotraj prve Bolonjske stopnje. Združenje ima pomembno mesto in vpliv na evropsko politiko izobraževanja, nenazadnje je EURASHE tudi ena izmed E4 organizacij, ki so ključne za bolonjski proces. Skupnost VSŠ je kot polnopravna članica združenja EURASHE (od leta 2007) aktivno vključena v združenje skozi skozi svoje delo v upravnem odboru in skupščini, delovnih skupinah, projektnem delu, raziskovalni dejavnosti, pripravi političnih smernic za višjih in visokošolski strokovni prostor.
KONTAKTDOKUMENTI
KONTAKT
EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education
 Ravensteingalerij 27/3, 1000 Bruselj, Belgija
+ 32 2 211 41 97
Fax: + 32 2 211 41 99
eurashe@eurashe.eu
www.eurashe.eu

CHAIN5
je mednarodno združenje, katerega soustanoviteljica je Skupnost VSŠ. V evropskem prostoru si združenje prizadeva za podporo stopnji 5 po Evropskem kvalifikacijskem ogrodju.

 

KONTAKT
KONTAKT
CHAIN5
Vrijhoef 2, 3833 HX Leusden, The Netherlands
info@chain5.net
VET4EU2
je evropska platforma za poklicno in strokovno izobraževanje na terciarnem in sekundarnem nivoju. Združuje 6 ključnih združenj za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter visoko šolstvo (EfVET, EUproVET, EVBB, EVTA, EUCEN in EURASHE), s ciljem združiti moči pri oblikovanju evropske politike na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Skupnost VSŠ preko Odbora za mednarodno dejavnost svoje delo usmerja predvsem v širjenje mednarodne mreže in pridobivanje mednarodnih partnerjev za nadaljnje sodelovanje na področju mobilnosti študentov in osebja, priprave skupnih mednarodnih programov, razvoja uporabnih raziskav, inovacij in promocije ter prepoznavnosti slovenskega višjega strokovnega šolstva.
Člani odbora: Alicia Leonor Sauli Miklavčič, dr. Blanka Vombergar, mag. Janez Damjan, Helena Jurše Rogelj, Breda Perčič in sekretarka skupnosti.
Preko vodje projektov Alicie Leonor Sauli-Miklavčič je Skupnost VSŠ zastopana tudi v VET providers svetovalni skupini Evropske komisije ter v dveh od treh skupin CEDEFOP Community of Practice (CoP) .