Mentorji v podjetjih in generacija Z

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled je potekalo srečanje delodajalcev, ki je v ospredje postavilo mentorje. Ob zavedanju pomena mentorstva smo se najprej seznanili z lastnostmi posamezne generacije, njihovih vrednot, načina dela in razmišljanja. Predstavniki podjetja niso bili le poslušalci, ampak so bili skozi celoten dogodek aktivno vključeni v delavnice. Delavnice so bile izvedene na način vključujočega dialoga in participativnega odločanja, s čimer je bil vzpostavljen konstruktiven dialog med mentorji in študenti.